Alior Bank (kredyt hipoteczny)

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

[edytuj] Podstawowe parametry kredytu

Alior Bank

Logo AliorBank.jpg

Parametry Podstawowe
Maks. okres kredytowania
30 lat
do 80 r.ż.
Maks. wysokość kredytu

PLN: 90%
EUR: 90%

PLN: Ocena-2.png

Ocena-3.png
Prowizje i Opłaty
1% - 5%
2,5%
1%

Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN, EUR, CHF, USD, GBP. Kredyt w walucie obcej jest indeksowany. Kredyt walutowy udzielany jedynie osobom zarabiającym w danej walucie, zgodnie z rekomendacją KNF.

Maksymalny okres kredytu:

 • dla PLN, 30 lat, maksymalnie do 80 roku życia najstarszego kredytobiorcy. Dla celów komercyjnych okres maksymalny wynosi 25 lat.
  • Czy istnieje możliwość uśrednienia wieku kredytobiorców: nie.

Maksymalna wysokość kredytu:

 • 3 mln PLN
 • dla PLN: 90% wartości nieruchomości
 • dla EUR: 90% wartości nieruchomości


Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego: do 150.000 zł bez zabezpieczenia, maksymalnie na 10 lat. Z zabezpieczeniem maks. LTV=90%.

Minimalna kwota kredytu: 25 tys. zł, minimalna kwota pożyczki hipotecznej: 25 tys. zł.

Maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej: do LTV=90% dla konsolidacji, do 70% dla celu dowolnego, do 60% dla kredytów w walucie obcej

Zdolność kredytowa: Ocena-3.png

 • zdolność w EUR i PLN jest liczona standardowo (zdolność liczona na taki okres, na jaki zaciągany jest kredyt).
 • Minimalny dochód wymagany do zdolności: brak limitu


Niestandardowe cele kredytowania

 • Ekspektatywa: tak, na warunkach standardowych
 • TBS: nie
 • Działka budowlana: tak
 • Siedlisko: nie
 • Działka rolna: nie
 • Środki na cel dowolny: tak
 • Nieruchomość usługowo-mieszkalna: tak, ale część komercyjna może maksymalnie stanowić 50% powierzchni użytkowej
 • Nieruchomość komercyjna: Tak, dla:
  • lokale hotelowe/apartamentowe (odrębna KW)
  • lokale użytkowe - do 250 m kwadratowych
  • budynki handlowo-biurowo-usługowe (jedna KW) - do 400 m kwadratowych
 • Nieruchomość rekreacyjna (dom letniskowy, działka rekreacyjna): Działka nie, lecz dom letnioskowy tak, jeśli jest wyposażony w min. instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną i c-o.
 • Zakup działki i budowa domu: tak, jeżeli wnioskodawca ma projekt/precyzyjne informacje na temat budynku mieszkalnego lub zbbywca ma wydane pozwolenie na budowę
 • Licytacja komornicza: tak w drodze odstępstwa i przy zabezpieczeniu na innej nieruchomości
 • Nieruchomość z zadłużeniem komorniczym: nie
 • Refinansowanie poniesionych nakładów: tak, do 24 miesięcy wstecz
 • Transakcja rodzinna: tak

Dla rynku pierwtonego (przy braku tytułu własności) oraz budowy systemem gospodarczym nie ma możliwości łączenia celu mieszkaniowego z pozostałymi celami (np.: konsolidacja, cel dowolny itp.)

[edytuj] Oprocentowanie

Atrakcyjność marży:

Stopa referencyjna:


Zmiana stopy referencyjnej

 • stopa referencyjna zmienia się co 3 miesiące
 • stawki stopy referencyjnej ustalane na podstawie zmian rynkowych

[edytuj] Opłaty i prowizje

Spis treści

Prowizja od udzielenia kredytu: 1% - 5%

 • prowizja może zostać skredytowana

Prowizja od wcześniejszej spłaty: 2,5% płatna przez pierwsze 3 lata (już od pierwszej złotówki)

Prowizja od przewalutowania:

 • na PLN - 2%,
 • na EUR - 2%.


[edytuj] Wycena nieruchomości

 • forma wyceny:
  • w przypadku rynku wtórnego: dla miast > 250 tys. mieszkańców i kwoty kredytu do 350.000 zł oraz dla miast <250 tys. mieszkańców i kwoty kredytu do 250.000 zł - bank nie wymaga operatu szacunkowego
  • w przypadku lokali mieszkalnych w obrębie większych aglomeracji np. warszawska do 600 tys. zł - wizja lokalna pracownika banku, powyżej tej kwoty wymagany operat szacunkowy
 • koszt wyceny: 250 dla inspekcji
 • koszt wyceny pokrywa: klient w momencie uruchomienia kredytu
  • w przypadku wizji lokalnej - klient
  • w przypadku operatu szacunkowego - klient
 • czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: nie, płatne przed uruchomieniem kredytu
 • kto wykonuje wycenę:
  • w przypadku rynku wtórnego - licencjonowany rzeczoznawca z listy banku
  • w przypadku lokali mieszkalnych - pracownik banku lub rzeczoznawca
  • w przypadku budowy domów i zakupu działek zawsze wymagany operat szacunkowy dostarczony przez klienta
 • remont podnosi wartość zabezpieczenia: tak
 • czy możliwe jest dostarczenie własnego operatu: tak. Jeśli tak, czy wymagana jest dodatkowa płatna weryfikacja operatu: nie (ważność operatu: 1 rok)
 • pod uwagę brana wartość niższa z dwóch - transakcyjna lub z wyceny

[edytuj] Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: podwyższenie marży o 0,2% przez cały okres kredytowania Próg LTV, od którego wymagane jest ubezpieczenie niskiego wkładu:

 • dla PLN - LTV=80%
 • dla EUR - LTV=70%


Ubezpieczenie pomostowe: podwyższenie marży do momentu wpisania hipoteki do Księgi Wieczystej o 2,5 p.p.. W koszcie tego ubezpieczenia zawarte jest również ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych do momentu wpisu do księgi wieczystej.

Ubezpieczenie na życie: obowiązkowe w przypadku, gdy:

 • występuje jeden żywiciel rodziny (nie jedna osoba w gospodarstwie domowym)
 • jedna z osób wykonuje niebezpieczny zawód i jej dochód jest wyższy niż 50% całego dochodu gospodarstwa
 • stosunek dochodów wnioskodawców jest większy niż 80%/20%

[edytuj] Zdolność kredytowa

[edytuj] Akceptowane źródła dochodów

 • minimalna kwota dochodu netto niezbędna do wnioskowania o kredyt: brak limitu
 • Umowa o pracę: średnia za ostatnie 3 miesięcy. Premie i nagrody akceptowane w 100% ich wysokości jeżeli są powtarzalne i wypłacane nie rzadziej niż raz w roku. Prowizje i nadgodziny są akceptowane jeżeli mają charakter stały.
 • Umowa na czas określony jest akceptowana: gdy trwa minimum od 3 miesięcy u aktualnego pracodawcy i nie wygaśnie w przeciągu najbliższych 8 miesięcy.
  • czy dochód na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą jest akceptowany: tak
  • czy dochód na urlopie macierzyńskim jest akceptowany: tak, przy złożeniu oświadczenia o powrocie do pracy po zakończeniu macierzyńskiego
  • akceptowana podwyżka: tak, rozpatrywane indywidualnie
 • Umowa zlecenia/o dzieło: minimalny okres trwania umów 12 miesięcy (przy czym przez 10 musi być generowany dochód) - preferowany stały zakres zleceń. Bank bierze pod uwagę wysokość wpływu na rachunek.
 • Dochody z najmu: 80% miesięcznie uzyskanej kwoty. Umowa powinna trwać min. 12 miesięcy i obowiązywać przynajmniej 6 miesięcy wprzód
 • Działalność gospodarcza: średnia za ostatnie 12 miesięcy. Wymagane jest prowadzenie działalności przez okres minimum 12 miesięcy.
  • amortyzacja - tak, jest brana pod uwagę przy zdolności kredytowej
  • w przypadku samozatrudnienia bank wymaga prowadzenia działalności gospodarczej przez 1 miesiąc (przy czym wcześniejsza umowa musi trwać min. 11 miesięcy)
  • ryczałt ewidencjonowany: bank uwzględnia 80% przychodów jako dochód netto.
  • karta podatkowa: tak, 15-krotność kwoty podatku
 • Działalność rolnicza: tak, nawet dla produkcji z gruntów dzierżawionych
 • Dochody z zagranicy: min. 3 miesiące z tytułu umowy o pracę. Działalność gospodarcza nieakceptowana
 • Dywidendy: tak, jednak ostatecznie decyduje o tym dział ryzyka (wypłacane min. 3 lata)
 • Diety: tylko diety kierowców
 • Alimenty: nie, jednak jeśli pokrywają one minimum utrzymania jednej osoby przyjętej przez bank dziecko nie jest brane pod uwagę w liczbie osób w gospodarstwie domowym
 • Inne źródła: Duchowni, posłowie, radni, prezesi i członkowie zarządu - przy min. 3 miesięcznym okresie zatrudnienia

Kredyt dla zawodów zaufania publicznego: tylko pożyczka gotówkowa

Kredyt na oświadczenie: nie

Zaległości w BIK: akceptowane do 30 dni, 31-90 dni tylko drobne zaległości

[edytuj] Pożyczka hipoteczna

 • do 90% wartości nieruchomości dla konsolidacji
 • do 70% wartości nieruchomości dla celu dowolnego
 • wysokość marży ustalana jest indywidualnie (od 3% do 5%) w zależności od historii kredytowej pożyczkobiorcy, waluty i kwoty pożyczki, długości okresu kredytowania oraz jakości zabezpieczenia

[edytuj] Spłata kredytu

Spread walutowy(w skali 1-5, gdzie 1 oznacza wysoki spread walutowy, 5 - niski spread walutowy): Ocena-3.png

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy oraz remontu nieruchomości:

 • wizja lokalna pracownika banku - 250 PLN
 • Wakacje kredytowe: tak, maks. 60 miesięcy, 6 miesięcy na rok - karencja dotyczy tylko części kapitałowej raty. W celu możliwości skorzystania z tego rozwiązania wniosek należy złożyć przy ubieganiu się o kredyt.

[edytuj] Aktualne promocje

[edytuj] Pozostałe informacje

 • Wnioskowanie o kredyt bez umowy: tak, z umową rezerwacyjną na rynku pierwotnym, z oświadczeniem zbywcy na rynku wtórnym
 • refinansowanie poniesionego wkładu własnego: tak, do 2 lat
 • czy jest możliwość zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej (tzw. “dawcy zabezpieczenia”): tak
  • czy każdy właściciel nieruchomości musi być kredytobiorcą: nie, może być poręczycielem
  • czy weryfikowane są dochody "dawców zabezpieczenia": tak
  • jakie dodatkowe dokumenty są wymagane od tych osób: niezaleganie z US i ZUS
 • czy jest możliwość dołączenia osób trzecich do kredytu, tzw. “dawców zdolności”: tak
  • czy każdy kredytobiorca musi być właścicielem zabezpieczenia: nie
 • czy bank wymaga papierowej księgi wieczystej: nie - analiza oparta na wersji elektronicznej
 • czy bank kredytuje nieruchomości na rynku pierwotnym: tak, minimalny stan zaawansowania wynosi 0%. Bank nie posiada listy zaufanych deweloperów

[edytuj] Zobacz też