Atrakcyjność marży

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Wysokość marż bankowych zależy od wielu czynników m.in. od wysokości wkładu własnego, dochodów kredytobiorcy i waluty kredytu. Kryteria wpływające na marże i ich wagi różnią się dodatkowo pomiędzy poszczególnymi bankami.

Dodatkowo marże mieszczą się w ramach pewnych widełek np. pomiędzy 2.5 i 3.5 punkta procentowego - nie są w związku z tym jedną, konkretną liczbą, którą można by podać.

[edytuj] Skala atrakcyjności marży Kredytopedii

Chcąc jednak umożliwić użytkownikom Kredytopedia porównanie kredytów również pod względem marż, stworzyliśmy 5-cio stopniową skalę, w której oceniamy konkurencyjność na podstawie wysokości marż ustalanych dla dominujących kredytów w ramach konkretnego banku.

5 - bardzo atrakcyjna marża

4 - atrakcyjna marża

3 - dość atrakcyjna rynkowa

2 - słabo atrakcyjna marża

1 - bardzo nieatrakcyjna marża