Atrybut:Atrakcyjność marży w EUR

Z Kredytopedia

Wysokość marż bankowych zależy od wielu czynników m.in. od wysokości wkładu własnego, dochodów kredytobiorcy i waluty kredytu. Kryteria wpływające na marże i ich wagi różnią się dodatkowo pomiędzy poszczególnymi bankami.

Dodatkowo marże mieszczą się w ramach pewnych widełek np. pomiędzy 2.5 i 3.5 punka procentowego - nie są w związku z tym jedną, konkretną liczbą, którą można by podać.

[edytuj] Skala atrakcyjności marży Kredytopedii

Chcąc jednak umożliwić użytkownikom Kredytopedia porównanie kredytów również pod względem marż, stworzyliśmy 5-cio stopniową skalę, w której oceniamy konkurencyjność na podstawie wysokości marż ustalanych dla dominujących kredytów w ramach konkretnego banku.

5 - bardzo atrakcyjna marża

4 - atrakcyjna marża

3 - dość atrakcyjna rynkowa

2 - słabo atrakcyjna marża

1 - bardzo nieatrakcyjna marża


Strony używające atrybutu “Atrakcyjność marży w EUR”

Pokazano 3 strony używające tego atrybutu.

B

BOŚ (kredyt hipoteczny) +2  +
BZ WBK (kredyt hipoteczny) +5  +

D

Deutsche Bank (kredyt hipoteczny) +5  +