Atrybut:Maksymalne LTV dla PLN

Z Kredytopedia

Maksymalna wysokość kredytu liczona w stosunku do wartości nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu lub do ceny transakcyjnej