Atrybut:Prowizja od udzielenia kredytu

Z Kredytopedia

kwota pobierana przez bank z tytułu uruchomienia kredytu. Zazwyczaj wynosi ona określony procent kredytowanej kwoty. Może zostać skredytowana w większości przypadków.


[edytuj] Zobacz też