Atrybut:Prowizja od wcześniejszej spłaty

Z Kredytopedia

Jest to kwota wpłacana na rzecz banku z tytułu wcześniejszej całkowitej bądź częściowej spłaty kredytu. Opłata ta wynosi od 0% do 3% nadpłacanej kwoty. Jej wysokość reguluje tabela opłat i prowizji banku kredytującego.