BZ WBK (kredyt hipoteczny)

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

[edytuj] Podstawowe parametry kredytu

Santander

[[Image:|240px]]

Parametry Podstawowe
Maks. okres kredytowania
30 lat
do 70 r.ż.
Maks. wysokość kredytu

PLN: 90%
EUR: 80%

PLN: Ocena-4.png
EUR: Ocena-5.png

Ocena-3.png
Prowizje i Opłaty
do 3%, 2%
0%
1%

Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN, EUR. Kredyt w walucie obcej jest: denominowany. Kredyt walutowy udzielany jedynie osobom zarabiającym w danej walucie, zgodnie z rekomendacją KNF.

Maksymalny okres kredytu: 30 lat, maksymalnie do 70 roku życia najstarszego kredytobiorcy. Możliwość wydłużenia okresu kredytowania ponad 70 r.ż. (nawet do 90 r.ż), przy przystąpieniu do grupowego ubezpieczenia na życie z oferty banku.

 • Czy istnieje możliwość uśrednienia wieku kredytobiorców: tak, jeżeli dochód młodszego kredytobiorcy wynosi minimum 75% całości dochodów to jego wiek bierze się pod uwagę do obliczania długości kredytu.

Maksymalna wysokość kredytu:

 • dla PLN: 90% (plus 2-2,5% na prowizję) wartości nieruchomości
 • dla EUR: 80% wartości nieruchomości.Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego: 60% wartości nieruchomości

Minimalna kwota kredytu: 20 tys. zł, minimalna kwota pożyczki hipotecznej: 20 tys. zł.

Maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej: 60% wartości nieruchomości do 20 lat kredytowania

Zdolność kredytowa: Ocena-3.png

Niestandardowe cele kredytowania

 • działki budowlane: tak, na warunkach standardowych
 • siedliska: tak, na warunkach pożyczki hipotecznej z zabezpieczeniem na innej nieruchomości
 • działki rolne: tak, na warunkach pożyczki hipotecznej z zabezpieczeniem na innej nieruchomości
 • Środki na cel dowolny: tak, do 30% kwoty kredytu, warunki kosztowe środków na cel dowolny są takie same jak w przypadku środków na cel określony.
 • nieruchomości usługowo-mieszkalne: część komercyjna maks. 20% (przy wolnych zawodach do 50%)
 • Nieruchomość rekreacyjna (dom letniskowy, działka rekreacyjna): tak, na warunkach pożyczki hipotecznej z zabezpieczeniem na innej nieruchomości
 • Zakup działki i budowa domu: nie
 • Licytacja komornicza: tak, ale dopiero po wygranej licytacji
 • Nieruchomość z zadłużeniem komorniczym: nie
 • Refinansowanie poniesionych nakładów: tak, do 12 miesięcy wstecz

[edytuj] Oprocentowanie

Atrakcyjność marży: (w skali 1-5, gdize 1 oznacza najmniej konkurencyjna, 5 - najbardziej konkurencyjna)


Stopa referencyjna:

Dodatkowe uwagi do obliczania przez bank odsetek

 • rok liczony jest jako 360 dni
 • dany miesiąc liczony jest jako pełna ilość dni, np. 31 dni

UWAGA: Przy takim podejściu dzienne odsetki są wyższe niż zapisane w umowie - bank zyskuje dodatkowy dochód a klient zwiększone koszty.

Zmiany stopy referencyjnej:

 • stopa referencyjna zmienia się co 3 miesiące
 • nowe stawki są ustalane na podstawie: zmian rynkowych

[edytuj] Opłaty i prowizje

Spis treści

Prowizja od udzielenia kredytu:

 • dla kredytu w PLN: do 3% - istnieje możliwość kredytowania
 • dla kredytu w EUR: 2%; - nie jest kredytowana

Prowizja od wcześniejszej spłaty: 0%

 • Wcześniejsza spłata wymaga aneksu do umowy: nie

Prowizja od przewalutowania:

 • na PLN - 0%,
 • na walutę obcą - 1%

[edytuj] Wycena nieruchomości

 • forma wyceny: inspekcja nieruchomości
 • czy możliwe jest dostarczenie własnego operatu: nie.
 • koszt wyceny: 200 zł płatne w momencie podpisania umowy kredytowej (nie dotyczy buodwy domu metodą gospodarczą i kredytów pow. 1 mln zł)
  • budowa domu metodą gospodarczą: koszt operatu szacunkowego przygotowywanego przez bank, koszt ponoszony z góry i wynosi 830 zł.
 • czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: tak
 • kto wykonuje wycenę: rzeczoznawca
 • remont podnosi wartość zabezpieczenia: tak
 • minimalny koszt budowy 1 m kwadratowego: 2.200 zł/m kw.
 • minimalny koszt remontu / wykończenia: brak limitu

[edytuj] Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 0%, brak ubezpieczenia niskiego wkładu.

Dodatkowe nieruchomości są traktowane jako wkład własny jeśli LTV < 70%. Ponadto dodatkowe nieruchomości mogą zostać potraktowane jako wkład własny, o ile planowana jest ich sprzedaż (potwierdzona poprzez podpisaną umowę przedwstępną). W takim przypadku wysokość wkładu własnego jest powiększona o 80% wartości sprzedawanej nieruchomości.

Ubezpieczenie pomostowe: podwyższenie marży do momentu wpisania hipoteki do księgi wieczystej o 1 p.p..

Ubezpieczenie na życie: niewymagane

 • koszt ubezpieczenia: 4,18% wysokości raty do raty miesięcznie + 9,99 zł

[edytuj] Zdolność kredytowa

[edytuj] Akceptowane źródła dochodów

 • minimalna kwota dochodu netto niezbędna do wnioskowania o kredyt: 1 tys. zł na osobę
 • Umowa o pracę: średnia za ostatnie 3 miesiące. Akceptacja premii i nadgodzin w 100% jeżeli uwzględnione na zaświadczeniu
  • Umowa na czas określony jest akceptowana: tak. W przypadku umowy, której okres wstecz i wprzód wynosi łącznie przynajmniej 12 miesięcy, jest ona traktowana jak umowa na czas nieokreślony. Dodatkowo wymagany PIT za zeszły rok potwierdzający min. 70% obecnego dochodu.
  • czy dochód na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą jest akceptowany: tak
  • czy dochód na urlopie macierzyńskim jest akceptowany: tak, przy pracodawcy zatrudniającym mniej niż 30 osób dodatkowo wymagane zaświadczenie ZUS o podstawie naliczania składek
 • Umowa zlecenia/o dzieło: średnia za ostatnie 6 miesięcy. W przypadku 50% kosztów uzyskania przychodów, bank honoruje 100% wpływów na rachunek. PIT za zeszły rok musi potwierdzać min. 70% uzyskanego dochodu - nie musi być to ten sam zleceniodawca, jednak potwierdzeniem w PIT nie może być inna forma uzyskiwania dochodu.
 • Dochody z najmu: średnia za ostatnie 6 miesiące. Bank akceptuje 70% uzyskiwanego dochodu.
 • Działalność gospodarcza: średnia za okres bieżący i rok poprzedni. Wymagane jest prowadzenie działalności przez okres minimum 24 miesięcy dla kredytów powyżej 300 tys. i 12 miesięcy dla kredytów poniżej 300 tys..
  • amortyzacja - tak, jeżeli jej wysokość nie jest wyższa niż osiągany dochód z działalności gospodarczej
  • w przypadku samozatrudnienia bank wymaga prowadzenia działalności gospodarczej przez 12-24 miesięcy (ta sama zasada jak powyżej)
  • ryczałt ewidencjonowany:
   • bank uwzględnia 50% średniomiesięcznych przychodów z PIT 28 dla stawki podatku 20%
   • bank uwzględnia 30% średniomiesięcznych przychodów z PIT 28 dla stawki podatku 17%
   • bank uwzględnia 15% średniomiesięcznych przychodów z PIT 28 dla pozostałych stawek
  • karta podatkowa: bank uwzględnia siedmiokrotność kwoty płaconego podatku jako dochód netto.
 • Dochody z zagranicy: nie
 • Dywidendy: tak, jeżeli posiada dodatkowy dochód z umowy o pracę i otrzymywał dwyidendę we wcześniejszych latach
 • Diety: nie
 • Alimenty: nie

Kredyt dla zawodów zaufania publicznego: tak, bank podwyższa wtedy dochód kredytobiorcy o 50% maksymalnie do 3 tys. PLN netto.

Kredyt na oświadczenie: tak, ale tylko dla tzw. wolnych zawodów

Zaległości w BIK: nie określone w procedurach, historia sprawdzana 3 lata wstecz

Rozdzielność majątkowa: akceptowana - brak min. okresu trwania

[edytuj] Pożyczka hipoteczna

 • waluta: PLN,
 • maksymalna kwota:
  • 60% wartości zabezpieczenia,
  • do 500 tys. zł dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej,
  • do 250 tys. zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą
 • minimalna kwota: 20 tys. zł.
 • maksymalnie na 20 lat, do maksymalnie 70 r.ż.

[edytuj] Zalety oferty

 • szybkość procesu
 • brak zbednych ubezpieczeń
 • mało rozbudowany cross-selling

[edytuj] Wady oferty

 • niska elastyczność banku
 • konserwatywnie liczona zdolność kredytowa


[edytuj] Spłata kredytu

Spread walutowy (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza wysoki spread walutowy, 5 - niski spread walutowy): Ocena-4.png ok. 5,55%

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy oraz remontu nieruchomości: inspekcja pracownika banku. Koszt inspekcji pracownika banku wynosi 150 zł.

Wakacje kredytowe: tak, maksymalnie 6 miesięcy

[edytuj] Aktualne promocje

[edytuj] Pozostałe informacje

 • Weksel: tak, na cały okres kredytowania
 • W przypadku kredytu na mieszkanie na rynku pierwotnym, wymagane jest, aby aktualny stopień zaawansowania prac był nie mniejszy niż 30%. (Dotyczy to sprawdzonych deweloperów)
 • Na wniosek klienta każdy kredyt mieszkaniowy może być objęty karencją w spłacie kapitału maksymalnie do 24 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu.
 • Wnioskowanie o kredyt bez umowy: tak. Wymagane dokumenty:
  • na rynku pierwotnym: podstawowe parametry kredytu (kwota, okres)
  • na rynku wtórnym: podstawowe parametry kredytu (kwota, okres)
 • refinansowanie poniesionego wkładu własnego: tak - możliwość refinansowania poniesionych kosztów do 12 miesięcy wstecz
 • czy jest możliwość zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej (tzw. “dawcy zabezpieczenia”): tak, ale właściciel nieruchomości musi przystąpić do kredytu
  • czy każdy właściciel nieruchomości musi być kredytobiorcą: tak
  • czy weryfikowane są dochody "dawców zabezpieczenia": nie
 • czy jest możliwość dołączenia osób trzecich do kredytu, tzw. “dawców zdolności” tak, osoby są liczone jako odrębne gospodarstwo domowe
  • czy każdy kredytobiorca musi być właścicielem zabezpieczenia: nie
 • czy bank kredytuje nieruchomości na rynku pierwotnym: tak, minimalny stan zaawansowania wynosi 0 lub 30% w zależności od listy deweloperów. Bank posiada listę zaufanych deweloperów.

[edytuj] Zobacz też