Bank Pocztowy (kredyt hipoteczny)

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

[edytuj] Podstawowe parametry kredytu

Bank Pocztowy

Bank-Pocztowy.jpg

Parametry Podstawowe
Maks. okres kredytowania
35 lat
do 80 r.ż.
Maks. wysokość kredytu

PLN: 90%

PLN: Ocena-1.png

Ocena-4.png
Prowizje i Opłaty
3,5%
0%

Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN,

Maksymalny okres kredytu: 35 lat, maksymalnie do 80 roku życia najstarszego kredytobiorcy (z wyłączeniem pakietu AVIVA, gdzie maksymalny wiek wynosi 75 lat). Okres kredytu można wydłużyć do maks. 50 lat w przypadku LTV<30%.

 • Czy istnieje możliwość uśrednienia wieku kredytobiorców: nie

Maksymalna wysokość kredytu:

 • dla PLN: 90% wartości nieruchomości. Kredytowane mogą być tylko:
  • ubezpieczenie AVIVA, prowizja - kredyt wspierający, oprocentowanie 7,5%, okres=okresowi kredytu hipotecznego, maksymalna kwota 60.000 zł
 • minimalna kwota kredytu: 50 tys. zł dla PLN, minimalna kwota pożyczki hipotecznej: 50 tys. zł.

Maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej: do LTV=70%; okres maksymalnie 30 lat

 • dla kredytu konsolidacyjnego bez celu mieszkaniowego do LTV=60%
 • dla kredytu konsolidacyjnego + konsolidacja kredytu mieszkaniowego do LTV=70%


Zdolność kredytowa: Ocena-4.png

Niestandardowe cele kredytowania


Możliwość zabezpieczenia się na nieruchomości mieszkalno-użytkowej bez względu na wielkość powierzchni użytkowej przeznaczonej na cele mieszkalne (pensjonaty, kamienice)

[edytuj] Oprocentowanie

Atrakcyjność marży (w skali 1 - 5, gdzie 1 oznacza najmniej konkurencyjny, 5 - najbardziej konkurencyjny):


Stopa referencyjna:


Zmiany stopy referencyjnej:

 • stopa referencyjna zmienia się co 3 miesiące
 • nowe stawki są ustalane na podstawie: zmian rynkowych

[edytuj] Opłaty i prowizje

Prowizja od udzielenia kredytu: 3,5%, prowizja 0% przy skorzystaniu z ubezpieczenia na życie AVIVA

Prowizja od wcześniejszej spłaty: 0% brak prowizji za wcześniejszą spłatę Wcześniejsza spłata wymaga aneksu do umowy: nie

Prowizja od przewalutowania: brak walut w ofercie

[edytuj] Wycena nieruchomości

Spis treści

 • forma wyceny:
  • rynek wtórny - do 350 tys. zł brana pod uwagę cena transakcyjna (Warszawa i okolice, pozostałe 250 tys. zł), powyżej tej kwoty wymagany jest operat szacunkowy
  • rynek pierwotny - płatna inspekcja pracownika banku
  • czy możliwe jest dostarczenie własnego operatu: tak. Jeśli tak, czy wymagana jest dodatkowa płatna weryfikacja operatu: nie.
 • koszt wyceny: 153 zł - dotyczy rynku pierwotnego - opłata wnoszona wraz z wnioskiem kredytowym, 178 zł - inspekcja z kartą kontroli budowy
 • koszt wyceny pokrywa: klient
 • czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: tak - dotyczy rynku pierwotnego
 • kto wykonuje wycenę: pracownik banku
 • remont podnosi wartość zabezpieczenia: tak
 • pod uwagę brana wartość niższa z dwóch - transakcyjna lub z wyceny
 • ważność operatu szacunkowego: 6 miesięcy

Minimalny koszt budowy 1 metra kwadratowego: 2.350 zł

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy oraz remontu/wykończenia nieruchomości: Inspekcja pracownika banku - faktury i rachunki tylko przy ewentualnych rozbierznościach pomiędzy oceną inspekcji a deklaracją wykonanych prac przez wnioskodawcę. Koszt inspekcji - 153 zł

[edytuj] Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 3,2%; 3,9% Dla składki 3 letniej - 3,2%, dla składki 5 letniej - 3,9%. Próg LTV, od którego wymagane jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego wynosi:

 • dla PLN 80% wartości nieruchomości dla kredytu mieszkaniowego
 • dla PLN 50% wartosci nieruchomości dla pożyczki hipotecznej i konsolidacji

Uwaga: możliwość opłacenia maks. 4 składek ubezpieczenia, przy braku osiągnięcia LTV=80% po tym okresie należy wnieść wkład własny lub nowe zabezpieczenie

Ubezpieczenie pomostowe: 1,2 p.p. podwyższenie marży

Ubezpieczenie na życie: Opcjonalnie - ubezpieczenie AVIVA - 3% kwoty kredytu za pierwsze 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej - zamienne z prowizją

[edytuj] Zdolność kredytowa

[edytuj] Akceptowane źródła dochodów

 • minimalna kwota dochodu netto niezbędna do wnioskowania o kredyt: brak limitu - przy dochodach < 2.000 zł obniżone DTI
 • Umowa o pracę: średnia za ostatnie 6 miesiące. Premie są akceptowane w 100%, nadgodziny: w zależności od zawodu. Wymagany staż - minimum 6 miesięcy u jednego pracodawcy - brak możliwości odstępstwa przy ciągłości zatrudnienia
  • umowa na czas określony jest akceptowana: tak - musi trwać od 6 miesięcy i minimum 6 miesięcy do przodu (na dzień złożenia wniosku kredytowego).
  • czy dochód na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą jest akceptowany: nie
  • czy dochód na urlopie macierzyńskim jest akceptowany: nie
  • akceptowana podwyżka: nie, brana jest pod uwagę zawsze średnia z 6 miesięcy
 • Umowa zlecenia/o dzieło: średnia za ostatnie 6 miesięcy. W przypadku 50% kosztów uzyskania przychodów, bank honoruje 50% (umowa o dzieło) lub 80% (umowa zlecenie) przychodu z PIT. Możliwość przyjęcia do wyliczeń kwoty wpływającej na rachunek. Minimalny czas trwania umowy to 12 miesięcy wstecz i 6 miesięcy do przodu.
 • Dochody z najmu: 80% średniomiesięcznej kwoty za ostatnie 12 miesiące, wymagany wynajem od min. 10 miesięcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 • Działalność gospodarcza: średnia za ostatnie 12 miesięcy. Wymagane jest prowadzenie działalności przez okres minimum 24 miesiące (wymagane przedstawienie szczegółowego KPiR za 12 miesięcy oraz potwierdzeń opłacenia podatku za 12 miesięcy). Dochód netto=dochód brutto - podatek - składki na ZUS.
  • amortyzajca - nie jest uwzględniana
  • przypadku samozatrudnienia bank wymaga prowadzenia działalności gospodarczej przez 1 miesiąc (wymagane świadectwo pracy i kontrakt lub umowa współpracy)
  • ryczałt: bank uwzględnia 40% przychodów jako dochód netto.
  • karta podatkowa: bank uwzględnia 8 krotność kwoty płaconego podatku z karty jako dochód netto.
 • Działalność rolnicza: Tak, min. 12 miesięcy, niemniej jednak najczęściej rozpatrywane
 • Dochody z zagranicy: Nie
 • Dywidendy: Nie
 • Diety: tak diety kierowców jeśli wpływają na konto od min. 12 miesięcy - bank bierze pod uwagę 80% dochodu z diet
 • Alimenty: nie
 • Inne źródła: Posłowie - w ramach odstępstwa może zostać potraktowane jako etat

Kredyt dla zawodów zaufania publicznego: nie

Kredyt na oświadczenie: nie

Zaległości w BIK: akceptowane:

 • do 90 dni do kwoty 200 zł

[edytuj] Pożyczka hipoteczna

 • Maksymalny okres kredytowania: 30 lat
 • Maksymalna wysokość pożyczki: LTV=70%

[edytuj] Zalety oferty

 • brak opłaty za wcześniejszą spłatę
 • Bank kredytuje tzw. "Dziurę w ziemi"
 • BIK sprawdzany jedynie za 3 lata wstecz
 • zakup działki i budowa - jeden kredyt
 • możliwość zabezpieczenia się na kamienicy, pensjonacie itp.


[edytuj] Wady oferty

 • utrudniony proces kredytowy
 • mała przyznawalność dla kredytów pow. 500.000 zł

[edytuj] Spłata kredytu

Wakacje kredytowe: Tak, maksymalnie na 18 miesięcy - prolongata kredytu

[edytuj] Pozostałe informacje

 • Weksel: nie
 • Wnioskowanie o kredyt bez umowy: nie
 • refinansowanie poniesionego wkładu własnego: koszty do roku wstecz
 • czy jest możliwość zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej (“dawca zabezpiczenia”): tak
  • czy właściciel nieruchomości musi być kredytobiorcą: nie, jedynie musi wyrazić zgodę na zabezpieczenie
  • czy weryfikowane są dochody tych osób: nie
  • jakie dodatkowe dokumenty są wymagane od tych osób: oświadczenie o zgodzie na zabezpieczenie
 • czy jest możliwość dołączenia osób trzecich do kredytu, tzw. “dawców zdolności”: tak
  • czy kredytobiorca musi być właścicielem zabezpieczenia: nie
 • czy bank kredytuje nieruchomości na rynku pierwotnym: tak, minimalny stan zaawansowania wynosi 0%. Bank nie posiada listy zaufanych deweloperów

[edytuj] Zobacz też