Citi Handlowy (kredyt hipoteczny)

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

[edytuj] Podstawowe parametry kredytu

Citi Handlowy

Citihandlowy.jpg

Parametry Podstawowe
PLN
Maks. okres kredytowania
30 lat
do 70 r.ż.
Maks. wysokość kredytu

PLN: 80%, 85%

PLN: Ocena-5.png

Ocena-4.png
Prowizje i Opłaty
1,5%
2%
brak walut

Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN

Maksymalny okres kredytu: 30 lat (klienci Gold i z dochodem min. 6000 zł), maksymalnie do 70 roku życia najstarszego kredytobiorcy. Możliwość wzięci pod uwagę wieku najmłodszego kredytobiorcy - w takim wypadku pod uwagę brane 30% dochodów starszych wnioskodawców. Minimalny wiek kredytobiorcy to 21 lat (18 lat gdy drugi kredytobiorca ma min. 21 lat)

 • Czy istnieje możliwość uśrednienia wieku kredytobiorców: nie

Maksymalna wysokość kredytu:

 • dla PLN: 80% - wartości nieruchomości,
  • dla PLN: 85% - (klient GOLD)- wartości nieruchomości

Klient GOLD - depozyt w Banku Handlowym w wysokości 300.000 zł na moment uruchomienia kredytu lub 200.000 zł dla stałych klientów banku


Minimalna kwota kredytu: 80.000 zł, minimalna kwota pożyczki hipotecznej: 40.000 zł.

Maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej: do LTV= 60% dla konsolidacji, do 60% dla celu dowolnego (LTV= 70% dla klienta GOLD)

Zdolność kredytowa: Ocena-4.png

Do kredytu może przystąpić maksymalnie 2 kredytobiorców.

Niestandardowe cele kredytowania

 • Środki na wykończenie/remont nieruchomości: tak

[edytuj] Oprocentowanie

Atrakcyjność marży (w skali 1 - 5, gdzie 1 oznacza najmniej konkurencyjny, 5 - najbardziej konkurencyjny):


Stopa referencyjna:


Zmiany stopy referencyjnej:

 • stopa referencyjna zmienia się co 3 miesięcy
 • nowe stawki są ustalane na podstawie: zmian rynkowych

[edytuj] Opłaty i prowizje

Prowizja od udzielenia kredytu: 1,5%


Prowizja od wcześniejszej spłaty: 2% w ciągu pierwszych 3 lat spłaty kredytu. Prowizja jest liczona od nadpłacanego kapitału.

Wcześniejsza spłata wymaga aneksu do umowy: nie, jeżeli zmniejszona zostaje rata kredytu i okres spłaty pozostaje bez zmian / tak, jeżeli rata kredytu pozostaje stała i skrócony zostaje czas spłaty

Prowizja od przewalutowania: - brak walut w ofercie banku

[edytuj] Wycena nieruchomości

Spis treści

 • forma wyceny: operat szacunkowy
 • czy możliwe jest dostarczenie własnego operatu: nie
 • koszt wyceny: 0 zł
 • czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: nie
 • kto wykonuje wycenę: rzeczoznawca
 • remont podnosi wartość zabezpieczenia: tak, tylko w przypadku rynku pierwotnego i podpisanej umowy z generalnym wykonawcą
 • koszt wyceny przy kredycie refinansowym: 0 zł

[edytuj] Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: brak

Ubezpieczenie pomostowe: podwyższenie marży o 1,3 p.p. do momentu wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej

Ubezpieczenie na życie: Fakultatywnie, np. jako dodatkowy produkt banku.

[edytuj] Zdolność kredytowa

[edytuj] Akceptowane źródła dochodów

 • minimalna kwota dochodu netto niezbędna do wnioskowania o kredyt: 3000 zł
 • Umowa o pracę: średnia za ostatnie 3 miesiące. Premie są akceptowane w 50% (tylko regularne), nadgodziny w 50%.
  • umowa na czas określony jest akceptowana: tak
  • czy dochód na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą jest akceptowany: tak
  • czy dochód na urlopie macierzyńskim jest akceptowany: nie
  • akceptowana podwyżka: tak
 • Umowa zlecenia/o dzieło: średnia za ostatnie 12 W przypadku 50% kosztów uzyskania przychodów, bank honoruje 50% dochodów (w przypadku przeniesienia praw autorskich bank honoruje 50% dochodów).
 • Dochody z najmu: średnia za ostatnie 12 miesięcy. Umowa najmu musi być zgłoszona w US i nie może wygasnąć wcześniej jak po 9 miesiącach.
 • Działalność gospodarcza: średnia za ostatnie 12 miesięcy. Wymagane jest prowadzenie działalności przez okres minimum 24 miesięcy.
  • amortyzacja: nie jest brana jako dochód
  • w przypadku samozatrudnienia bank wymaga prowadzenia działalności gospodarczej przez 1 miesiąc
  • ryczałt: nie
  • karta podatkowa: nie
 • Działalność rolnicza: nie
 • Dochody z zagranicy: tak, jeżeli firma posiada przedstawicielstwo w Polsce i przelew dochodu jest wykonywany na rachunek w Polsce
 • Dywidendy: tak, jeśli jest wypłacana przynajmniej raz na 3 miesiące
 • Diety: nie
 • Alimenty: nie

Kredyt dla zawodów zaufania publicznego: nie

Kredyt na oświadczenie: nie

Zaległości w BIK: niewielkie zaległości maksymalnie do 30 dni i nie mogą przekroczyć 3-krotności raty zobowiązania

[edytuj] Pożyczka hipoteczna

 • Maksymalna kwota kredytu:
  • LTV=70% i 2 mln zł dla klientów GOLD (depozyt na 200 tys. zł lub 300 tys. zł)
  • LTV=60% i 1 mln zł dla klientów BLUE (dochód powyżej 6 tys. zł)
 • Maksymalny okres - 20 lat

[edytuj] Aktualne promocje

 • brak

[edytuj] Zalety oferty

 • możliwość wzięcia pod uwagę wieku młodszego kredytobiorcy przy uznaniu 30% dochodów starszych wnioskodawców
 • wszystkie opłaty okołokredytowe (np: wpis hipoteki, opłata za prowizję) można wliczyć w kwotę kredytu

[edytuj] Wady oferty

 • Duże ograniczenia względem rynku pierwotnego
 • Trudny proces kredytowy
 • Wysoki koszt wyceny nieruchomości
 • kredytowanie remontu nieruchomości wyłącznie przy rynku pierwotnym i podpisaniem umowy generalnym wykonawcą

[edytuj] Spłata kredytu

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy oraz remontu nieruchomości: Inspekcja pracownika banku jest bezpłatna.

Wakacje kredytowe: nie

[edytuj] Pozostałe informacje

 • Weksel: nie
 • Wnioskowanie o kredyt bez umowy: tak (konieczne sporządzenie oświadczenie i nr KW)
 • refinansowanie poniesionego wkładu własnego: (tak, do 12 m-cy wstecz).
 • czy jest możliwość zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej (tzw. “dawcy zabezpieczenia”): tak, tylko małżeństwa z rozdzielnością majątkową
  • czy każdy właściciel nieruchomości musi być kredytobiorcą: tak, musi przystąpić do kredytu
  • czy weryfikowane są dochody "dawców zabezpieczenia": nie
 • czy jest możliwość dołączenia osób trzecich do kredytu, tzw. “dawców zdolności” nie, maksymalnie 2 osoby mogą ubiegać się o kredyt
  • czy każdy kredytobiorca musi być właścicielem zabezpieczenia: nie
 • czy bank kredytuje nieruchomości na rynku pierwotnym: tak, tylko w stanie deweloperskim i konieczne jest zaświadczenie o zakończeniu budowy oraz akt notarialny, minimalny stan zaawansowania wynosi 100%. Bank nie posiada listy zaufanych deweloperów

[edytuj] Zobacz też