Credit Agricole Bank Polska (kredyt hipoteczny)

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

[edytuj] Podstawowe parametry kredytu

Credit Agricole Bank Polska

Creditagicole.jpg

Parametry Podstawowe
Maks. okres kredytowania
35 lat
do 70 r.ż.
Maks. wysokość kredytu

PLN: 80%

PLN: Ocena-4.png

Ocena-1.png
Prowizje i Opłaty
0%
2%
0%

Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN,

Maksymalny okres kredytu:

 • 35 lat, maksymalnie do 70 roku życia najstarszego kredytobiorcy.
  • Czy istnieje możliwość uśrednienia wieku kredytobiorców: nie

Maksymalna wysokość kredytu:

 • dla PLN: 80% wartości nieruchomości


Minimalna kwota kredytu: 40 tys. zł, minimalna kwota pożyczki hipotecznej: 30 tys. zł.

Maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej: do LTV=80% dla konsolidacji, 70% lub 80% dla celu dowolnego, jeśli zabezpieczone hipoteką.


Zdolność kredytowa: Ocena-1.png


Niestandardowe cele kredytowania

[edytuj] Oprocentowanie

Atrakcyjność marży (w skali 1 - 5, gdzie 1 oznacza najmniej konkurencyjny, 5 - najbardziej konkurencyjny):

Stopa referencyjna:

Zmiany stopy referencyjnej:

 • stopa referencyjna zmienia się co 3 miesiące - ustalana na podstawie średniej arytmetycznej WIBOR'u za okres od 22 do 27 dnia włącznie, trzeciego miesiąca poprzedzającego nowy kwartał
 • nowe stawki są ustalane na podstawie zmian rynkowych

[edytuj] Opłaty i prowizje

Prowizja od udzielenia kredytu: 0% na bazie aktualnej promocji

Prowizja od wcześniejszej spłaty: 2% w ciągu pierwszych 3 lat spłaty kredytu

Prowizja od przewalutowania:

[edytuj] Wycena nieruchomości

Spis treści

 • forma wyceny: w zależności od wysokości kredytu:
  • dla kredytów do 500.000 zł - oszacowanie wartośći
  • dla kredytów pow. 500.000 zł - operat szacunkowy (wyj. budowa domu - zawsze operat szacunkowy)
 • czy możliwe jest dostarczenie własnego operatu: tak. Jeśli tak, czy wymagana jest dodatkowa płatna weryfikacja operatu: nie. Weryfikacja kosztuj 0 zł.
 • koszt wyceny: 350 zł
 • koszt wyceny pokrywa: klient
 • czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: nie
 • kto wykonuje wycenę: rzeczoznawca
 • remont podnosi wartość zabezpieczenia: tak

[edytuj] Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: podwyższenie marży o 0,2 p.p. do momentu osiągnięcia LTV<80%

Ubezpieczenie pomostowe: w formie podwyższonej marży o 1,2 p.p. (do czasu wpisu do księgi wieczystej) lub ubezpieczenia w wysokości 0,07% kwoty kredytu

Ubezpieczenie na życie: obowiązkowe w przypadku jednego żywiciela rodziny w wysokości - 0,0299% kwoty kredytu - wliczone w ratę. Ubezpieczenie nieruchomości: obowiązkowe - 0,0085% wartości nieruchomości - wliczone w ratę,

Inne ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie od utraty pracy: 0,06% aktualnego salda kredytu miesięcznie

[edytuj] Zdolność kredytowa

[edytuj] Akceptowane źródła dochodów

 • minimalna kwota dochodu netto niezbędna do wnioskowania o kredyt: brak limitu
 • Umowa o pracę: średnia za ostatnie 3 miesiące. Czas trwania umowy minimum 6 miesięcy .Premie oraz nadgodziny są akceptowane gdy są obecne na zaświadczeniu o dochodach. Nie jest wymagany wyciąg z rachunku bankowego
  • umowa na czas określony jest akceptowana: tak (tak jeśli trwała minimum 18 mies. i nie zakończy się wcześniej niż za 6 mies.)
  • czy dochód na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą jest akceptowany: tak
  • czy dochód na urlopie macierzyńskim jest akceptowany: tak, wymagane umowa o pracę na czas nieokreślony oraz zaświadczenie od kredytobiorcy o chęci powrotu do pracy.
 • Umowa zlecenia/o dzieło: średnia za ostatnie 12 miesiące. W przypadku 100% kosztów uzyskania przychodów, bank honoruje 100% dochodów. W innym przypadku 100% dochodu jest honorowane. Staż pracy minimum 18 mies.(w przypadku przeniesienia praw autorskich bank honoruje 100% dochodów, ew. dodatkowe informacje)
 • Dochody z najmu: akceptowane gdy umowa trwa minimum 12 miesięcy i będzie obowiązywać przez minimum kolejne 12 miesięcy
 • Działalność gospodarcza: średnia za ostatnie 12 miesięcy. Wymagane jest prowadzenie działalności przez okres minimum 18 miesięcy
  • amortyzacja -
  • w przypadku samozatrudnienia bank wymaga prowadzenia działalności gospodarczej przez 18 miesięcy, liczonych razem z poprzednią umową o pracę
  • ryczałt: bank uwzględnia 30% przychodów z handlu lub 15% z pozostałej działalności jako dochód netto.
  • karta podatkowa: bank uwzględnia kwotę w wysokości około 5x większej od określonej w zaświadczeniu skarbowym
 • Dochody z zagranicy: min. 12 miesięcy wprzód, wymagana ciągłość od 18 miesięcy wstecz (bez przerw) oraz wpływ wynagrodzenia na konto. Dochód honorowany jedynie przy kredycie mieszkaniowym. Tylko kraje EU
 • Dywidendy: tak, ale tylko jako dodatkowe dochody i na odstępstwo
 • Inne: mianowanie, członkowie zarządu - indywidualnie
 • Diety: tylko, gdy wypłacane na ROR i max. 50% trzykrotność podstawy
 • Alimenty: nie


Kredyt dla zawodów zaufania publicznego: nie

Kredyt na oświadczenie:nie

Zaległości w BIK: rozpatrywane indywidualnie, akceptowane małe opóźnienia

[edytuj] Pożyczka hipoteczna

 • Min. kwota kredytu - 40 000 PLN
 • Max. kwota - do 70% wartości zabezpieczenia hipotecznego
 • Max. okres kredytowania wynosi 25lat


[edytuj] Zalety oferty

 • możliwość kredytowania naprzemiennego


[edytuj] Wady oferty


[edytuj] Spłata kredytu

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy oraz remontu nieruchomości: 50% kosztów na podstawie faktur oraz inspekcja pracownika banku - brak opłaty

Wakacje kredytowe: po 12 miesiącach terminowej spłaty można raz w roku zawiesić spłatę raty kredytowej

[edytuj] Pozostałe informacje

 • Weksel: tak
 • Wnioskowanie o kredyt bez umowy: tak, pod warunkiem draftu
 • refinansowanie poniesionego wkładu własnego: tak
 • czy jest możliwość zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej (tzw. “dawcy zabezpieczenia”): tak
  • czy każdy właściciel nieruchomości musi być kredytobiorcą: tak, musi przystąpić do kredytu
  • czy weryfikowane są dochody "dawców zabezpieczenia": nie
  • jakie dodatkowe dokumenty są wymagane od tych osób: pisemna zgoda
 • czy jest możliwość dołączenia osób trzecich do kredytu, tzw. “dawców zdolności”: tak, pod warunkiem że ilość kredytobiorców nie przekroczy 4.
  • czy każdy kredytobiorca musi być właścicielem zabezpieczenia: nie, wystarczy jeden kredytobiorca
 • czy bank kredytuje nieruchomości na rynku pierwotnym: tak, minimalny stan zaawansowania wynosi 0% (tzw. "dziura w ziemi"). Bank nie posiada listy zaufanych deweloperów.

[edytuj] Zobacz też