Eurobank (kredyt hipoteczny)

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

[edytuj] Podstawowe parametry kredytu

Eurobank

Eurobank-logo.png

Parametry Podstawowe
Maks. okres kredytowania
30 lat
do 70 r.ż.
Maks. wysokość kredytu

PLN: 85%

PLN: Ocena-5.png

Ocena-3.png
Prowizje i Opłaty
2%
3%
0%

Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN.

Maksymalny okres kredytu: 30 lat, maksymalnie do 70 roku życia najstarszego kredytobiorcy uzyskującego dochody.

 • Czy istnieje możliwość uśrednienia wieku kredytobiorców: nie

Maksymalna wysokość kredytu: do 1.500.000 zł

 • dla PLN: 85% wartości nieruchomości

Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego: 70% wartości nieruchomości (netto), maks. na 20 lat

Minimalna kwota kredytu: 30 tys. zł, minimalna kwota pożyczki hipotecznej: 20 tys. zł.

Maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej: 70% wartości nieruchomości (netto)


Zdolność kredytowa (w skali 1 - 5, gdzie 1 - wymagane wysokie dochody, 5 - wystarczające są niskie dochody): Ocena-3.png

Niestandardowe cele kredytowania

 • Ekspektatywa: tak, łącznie z odstępnym jeżeli zachowane LTV nie większe niż 90% (wartość nieruchomości brana z wyceny)
 • TBS: tak, przy zabezpieczeniu na innej nieruchomości
 • działki budowlane: tak, ale max LTV 85% (pod uwagę brana wartość z wyceny a nie transakcyjna).
 • siedliska: tak, jeśli zabezpieczeniem nie będzie część gospodarcza, a część mieszkalna
 • działki rolne: działki inne niż budowlane nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia
 • nieruchomości usługowo-mieszkalne: tak, jeśli powierzchnia usługowa stanowi nie więcej niż 40% całkowitej powierzchni
 • środki na cel dowolny: tak, jeżeli ta część jest wyżej oprocentowana (średnia ważona)
 • Nieruchomość komercyjna: nie
 • Nieruchomość rekreacyjna: nie
 • Zakup działki i budowa domu: tak
 • Licytacja komornicza: tak
 • Nieruchomość z zadłużeniem komorniczym: tak
 • Refinansowanie poniesionych nakładów: tak, zakup 12 miesięcy wstecz, budowa domu i remont 24 miesiące wstecz
 • Transakcja rodzinna: tak, ale na warunkach pożyczki hipotecznej chyba, że jest to wykup części udziałów po np. spadku wtedy na warunkach kredytu hipotecznego

[edytuj] Oprocentowanie

Atrakcyjność marży: (w skali 1 - 5, gdzie 1 oznacza najmniej konkurencyjna, 5 - najbardziej konkurencyjna)

Stopa referencyjna:

Zmiany stopy referencyjnej:

 • stopa referencyjna zmienia się co 1 miesiące - ustalana 25 dnia ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału
 • nowe stawki są ustalane na podstawie: zmian rynkowych

[edytuj] Opłaty i prowizje

Prowizja od udzielenia kredytu: 2%;

Prowizja od wcześniejszej spłaty: 3% w ciągu pierwszych 3 lat spłaty kredytu (możliwa nadpłata w wysokości max. 30% kwoty kredytu w ciągu pierwszych 3 lat bez konieczności ponoszenia opłaty)

 • Wcześniejsza spłata wymaga aneksu do umowy: tak, ale jest bezpłatny


Prowizja od przewalutowania:

 • na PLN - 0%,

[edytuj] Wycena nieruchomości

Spis treści

 • Działki zabudowane domem jednorodzinnym zakończonym - 650 zł
 • Działki zabudowane domem jednorodzinnym w trakcie realizacji - 690 zł
 • Działka niezabudowana - 470 zł
 • Lokale mieszkalne - 210 zł (w określonych przypadkach wymagany operat szacunkowy, wtedy koszt to 455 zł)
 • czy możliwe jest dostarczenie własnego operatu: tak. Jeśli tak, czy wymagana jest dodatkowa płatna weryfikacja operatu: nie

Opłata ponoszona po decyzji wstępnej.

[edytuj] Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 0,25 p.p. jako podwyższenie marży kredytowej do momentu osiągnięcia LTV<80%

Ubezpieczenie pomostowe: 1,2 p.p. podwyższenie marży do czasu wpisu hipoteki

Ubezpieczenie na życie:

 • ubezpieczenie na życie - wykupienie w Sogecap poprzez Eurobank, koszt to 0,036% kwoty kredytu miesięcznie lub 0,3% salda zadłużenia rocznie lub 1,8% kwoty kredytu za 5 lat z góry. Ubezpieczenie wymagane przez 10 lat.
 • istnieje możliwość opłacania składek co miesiąc, bądź skredytowania ubezpieczenia z góry
 • możliwe jest również wybranie własnego towarzystwa ubezpieczeniowego

Ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy: opcjonalne 1,5%, przy skorzystaniu prowizja od udzielenia zostaje obniżona do 1% (przy LTV<90%) dotyczy tylko NISKI PROCENT

[edytuj] Zdolność kredytowa

[edytuj] Akceptowane źródła dochodów

 • minimalna kwota dochodu netto niezbędna do wnioskowania o kredyt: brak limitu
 • Umowa o pracę: średnia za ostatnie 3 miesięcy. Premie są akceptowane w zależności od ich charakteru, stałe premie tak, natomiast jednorazowe lub nieregularne już nie.
  • umowa na czas określony jest akceptowana: tak (umowa musi trwać już od 6 miesięcy u obecnego pracodawcy i trwać jeszcze przez 12 miesięcy, w przeciwnym wypadku zaświadczenie od pracodawcy o gotowości do przedłużenia umowy)
  • czy dochód na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą jest akceptowany: nie, możliwe odstępstwo w przypadku gdy jest drugi dochód i oświadczenie o powrocie do pracy
  • czy dochód na urlopie macierzyńskim jest akceptowany: nie, możliwe odstępstwo w przypadku gdy jest drugi dochód i oświadczenie o powrocie do pracy
 • Umowa zlecenia/o dzieło: średnia za ostatnie 12 miesięcy (stały odbiorca ). W przypadku 50% kosztów uzyskania przychodów, bank honoruje 100% wpływów na konto.(w przypadku przeniesienia praw autorskich bank honoruje dochody wpływające na konto. Bank akceptuje również umowy nieregularne.
 • Dochody z najmu: średnia za ostatnie 6 miesiące. Wymagana umowa od co najmniej 6 miesięcy i na 12 miesięcy w przód.
 • Działalność gospodarcza: średnia za ostatni rok oraz wszystkie rozliczone miesiące bieżącego roku, bank wymaga przedstawienia dochodów za 2 ostatnie, zamknięte lata i miesiące bieżącego roku. Minimalny wymagany okres prowadzenie działalności gospodarczej wynosi minimum 24 miesięcy.
 • w przypadku samozatrudnienia bank wymaga prowadzenia działalności gospodarczej przez 6 miesięcy w przypadku wcześniejszej umowy o pracę lub 9 miesięcy w przypadku umów cywilno-prawnych.
 • ryczałt: bank uwzględnia ustaloną indywidualnie do każdego przypadku kwotę przychodów jako dochód netto - tylko jako dochód dodatkowy
 • karta podatkowa: wyliczany według wzoru banku - tylko jako dochód dodatkowy
 • Dochody z zagranicy: tak, źródłem dochodu mogą być jedynie umowa o pracę lub umowy o dzieło i zlecenia (na odstępstwo w przypadku długiego okresu osiągania dochodu z tego tytułu). Przy obliczaniu zdolności kredytowej bank zakłada bardzo wysokie koszty utrzymania na poziomie 2 tys. zł na osobę. Max LTV dla osoby osiągającej dochód za granicą wynosi 70%. Przy dochodzie > 10.000 zł LTV=80%.

Kredyt dla zawodów zaufania publicznego: nie

Kredyt na oświadczenie: nie

Zaległości w BIK: Marża może zostać podwyższona w związku z gorszą historią kredytową o 0,2 p.p. lub 0,4 p.p. przy czym akceptowane są opóźnienia w spłacie poprzednich kredytów nawet do 90 dni (kwoty do 50 zł nie są brane pod uwagę).

[edytuj] Pożyczka hipoteczna

 • waluta: PLN
 • maksymalna kwota: 70% wartości zabezpieczenia
 • maksymalny okres: 20 lat
 • prowizja od udzielenia pożyczki: 2,5%

[edytuj] Spłata kredytu

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy oraz remontu nieruchomości: inspekcja pracownika banku. Koszt inspekcji pracownika banku wynosi 0. Uruchomienie każdej następnej transzy - 200 zł

Wakacje kredytowe: raz w roku na okres maksymalnie jednego miesiąca (pierwszy raz można wnioskować po 12 miesiącach od uruchomienia kredytu)

[edytuj] Pozostałe informacje

 • Weksel: nie
 • refinansowania nakładów poniesionych na cele mieszkaniowe dla nieruchomości już posiadanej jest możliwe do 70% wartości nieruchomości
 • Wnioskowanie o kredyt bez umowy:
  • na rynku pierwotnym: umowa rezerwacyjna + druk banku
  • na rynku wtórnym: niezbędne będzie oświadczenie zbywcy.
 • refinansowanie poniesionego wkładu własnego: tak
 • czy jest możliwość zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej (tzw. “dawcy zabezpieczenia”): tak, ale marża banku zostaje podniesiona o 0,3 p.p.
  • czy każdy właściciel nieruchomości musi być kredytobiorcą: tak, musi przystąpić do kredytu
  • czy weryfikowane są dochody "dawców zabezpieczenia": nie
  • jakie dodatkowe dokumenty są wymagane od tych osób: druk EUROBANKU podpisany pod obecność notariusza
 • czy jest możliwość dołączenia osób trzecich do kredytu, tzw. “dawców zdolności” tak
  • czy każdy kredytobiorca musi być właścicielem zabezpieczenia: nie
 • czy bank kredytuje nieruchomości na rynku pierwotnym: tak, minimalny stan zaawansowania wynosi 0%. Bank nie posiada listy zaufanych deweloperów.

[edytuj] Zobacz też