Getin Noble Bank (kredyt hipoteczny)

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

[edytuj] Podstawowe parametry kredytu

Getin Noble Bank

Logo getin bank.gif

Parametry Podstawowe
Maks. okres kredytowania
35 lat
do 80 r.ż.
Maks. wysokość kredytu

PLN: 90%

PLN: Ocena-1.png

Ocena-4.png
Prowizje i Opłaty
0% - 5%
0-5%
1,5%

Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN

Maksymalny okres kredytu:

 • dla PLN, 35 lat, maksymalnie do 80 roku życia najstarszego kredytobiorcy.
  • Czy istnieje możliwość uśrednienia wieku kredytobiorców: nie.


Maksymalna wysokość kredytu:

 • dla PLN: 90% wartości nieruchomości,


Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego: brak ograniczeń kwotowych


Minimalna kwota kredytu:brak ograniczeń kwotowych, minimalna kwota pożyczki hipotecznej: brak ograniczeń kwotowych

Maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej: brak ograniczeń kwotowych

Zdolność kredytowa: Ocena-4.png

 • Minimalny dochód wymagany do zdolności: 800 zł


Niestandardowe cele kredytowania


 • czy bank kredytuje nieruchomości na rynku pierwotnym: tak, minimalny stan zaawansowania wynosi 0%. Bank nie posiada listy zaufanych deweloperów.

[edytuj] Oprocentowanie

Atrakcyjność marży:


Stopa referencyjna:Zmiana stopy referencyjnej

 • stopa referencyjna zmienia się co 3 miesiące
 • stawki stopy referencyjnej ustalane na podstawie zmian rynkowych

[edytuj] Opłaty i prowizje

Spis treści

Prowizja od udzielenia kredytu: 0% - 5%, możliwość zamiany prowizji na jedno z kilku ubezpieczeń obecnych w ofercie banku

 • prowizja może zostać skredytowana

Prowizja od wcześniejszej spłaty: 0-5% prowizja malejąca - w pierwszym roku - 5%, w drugim - 4%, trzecim - 3%, czwartym - 2%, piątym - 1%, od szóstego roku brak prowizji od wcześniejszej spłaty. Możliwość negocjacji warunków wcześniejszej spłaty.

Prowizja od przewalutowania:

 • na PLN - 1,5%,
 • na waluty obce - 1,5%.


[edytuj] Wycena nieruchomości

 • forma wyceny:
  • w przypadku lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym do 1.000.000 zł kwoty kredytu - wizja lokalna pracownika banku, powyżej tej kwoty zawsze operat szacunkowy do wniosku kredytowego, nie starszy niż rok
  • w przypadku lokali mieszkalnych na rynku wtórnym do 1.000.000 zł kwoty kredytu - operat szacunkowy jako warunek do umowy, powyżej 1.000.000 zł kwoty kredytu operat szacunkowy do wniosku kredytowego nie starszy niż 2 lata
  • w przypadku nieruchomości komercyjnych - zawsze wymagany operat
 • koszt wyceny: 0 zł
 • koszt wyceny pokrywa: klient
  • w przypadku wizji lokalnej - klient
  • w przypadku operatu szacunkowego - klient
 • czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: nie, płatne przed uruchomieniem kredytu
 • kto wykonuje wycenę:
  • w przypadku lokali mieszkalnych - pracownik banku lub rzeczoznawca
  • w przypadku domów - licencjonowany rzeczoznawca z listy banku
 • remont podnosi wartość zabezpieczenia: tak
 • czy możliwe jest dostarczenie własnego operatu: tak. Jeśli tak, czy wymagana jest dodatkowa płatna weryfikacja operatu: nie (ważność operatu: 1 lub 2 lata).

[edytuj] Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: podwyższenie marży o 0,5 p.p. do momentu uzyskania LTV=80%

Ubezpieczenie pomostowe: podwyższenie marży do momentu wpisania hipoteki do Księgi Wieczystej o 3,45 p.p.. W koszcie tego ubezpieczenia zawarte jest również ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych do momentu wpisu do księgi wieczystej.

Ubezpieczenie na życie: nieobowiązkowe

Jednorazowa składka wynosi:

 • 3% kwoty kredytu - 24 miesięcy

Ubezpieczenia dodatkowe - nieobowiązkowe

 • Ubezpieczenie "Zdrowy kredyt": 3,25% kwoty kredytu na 14 miesięcy (w tym 1,3% ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych) - zamienne z prowizją
 • Ubezpieczenie "Title": 1,95% kwoty kredytu - zamienne z prowizją oraz ubezpieczeniem "Zdrowy Kredyt"
 • Ubezpieczenie NNW: 2% kwoty kredytu na 12 miesięcy
 • Ubezpieczenie od utraty pracy:
  • 1,5% kwoty kredytu na 12 miesięcy,
  • 2,5% kwoty kredytu na 24 miesiące,
 • Ubezpieczenie od hospitalizacji: 3% kwoty kredytu na 12 miesięcy
 • Ubezpieczenie tytułu prawnego i wad prawnych nieruchomości: rynek wtórny/pierwotny
  • 12/18 miesięcy - 2,95% kwoty kredytu,
  • 18/24 miesięcy - 3,95% kwoty kredytu,
  • 24/36 miesięcy - 6,95% kwoty kredytu

[edytuj] Zdolność kredytowa

[edytuj] Akceptowane źródła dochodów

Umowa o pracę: średnia za ostatnie 3 miesięcy

 • min. okres zatrudnienia: 3 miesięcy (włącznie z okresem próbnym) u aktualnego pracodawcy.
 • praktycznie nie uwzględniane są dochody z tytułu nadgodzin
 • premie są uwzględniane w 100%
  • umowa na czas określony jest akceptowana: tak, minimalny okres trwania umowy to 3 miesiące wstecz i 3 miesiące w przód
  • czy dochód na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą jest akceptowany: tak
  • czy dochód na urlopie macierzyńskim jest akceptowany: nie

Umowa zlecenia/o dzieło:

 • średnia za ostatnie 3 miesiące (w przypadku przeniesienia praw autorskich bank honoruje 100% dochodów - wpływ na konto),
 • w przypadku występowania kosztów uzyskania przychodów, bank uznaje 81% dochodu pomniejszonego o koszty z umowy oraz składki ZUS
 • umowy muszą trwać minimum 3 miesiące

Dochody z najmu: 75% średniego dochodu za ostatnie 12 miesięcy, przy wpływach na konto średnia za 6 miesięcy z potwierdzeniem zgłoszenia umowy do US.

Działalność gospodarcza: średnia za ostatnie 12 miesiące. Wymagane jest prowadzenie działalności przez okres minimum 12 miesięcy - możliwość uzyskania odstępstwa i zaakceptowania 6 mies. okresu w przypadku kontynuacji pracy lub działalności w tej samej branży

 • ryczałt: bank uwzględnia średni miesięczny przychód z ostatnich 12 miesięcy w wysokości jako dochód netto:
  • 70% - przy opodatkowaniu 20%
  • 70% - przy opodatkowaniu 17%
  • 40% - przy opodatkowaniu 8,5%
  • 25% - przy opodatkowaniu 5,5%
  • 15% - przy opodatkowaniu 3%


15% średniego miesięcznego przychodu z ostatnich 12 miesięcy

 • karta podatkowa: 5 krotność wymiaru karty podatkowej

Dochody z zagranicy:

 • Umowa o pracę - min. 3 miesiące - 70% dochodu brutto
 • Działalność gospodarcza - jak w przypadku działalności w PL

Kredyt dla zawodów zaufania publicznego: nie

Kredyt na oświadczenie: nie

Zaległości w BIK: akceptowane do 30 dni, 31-90 dni tylko drobne zaległości

Akceptowane diety i delegacje

[edytuj] Rodzina na swoim

 • czy jest możliwość refinansowania zadatku / zaliczki w ramach kredytu z dopłatami: tak
 • czy jest możliwość wnioskowania o kredyt przed zawarciem małżeństwa: tak
 • czy jest możliwość zabezpieczenia się na garażu / miejscu postojowym: tak, gdy przynależy do nieruchomości - przy odrębnej księdze finansowany na warunkach drugiej hipoteki

[edytuj] Pożyczka hipoteczna

 • do 100% wartości nieruchomości dla konsolidacji
 • do 70% wartości nieruchomości dla celu dowolnego
 • wysokość marży ustalana jest indywidualnie (od 3% do 15%) w zależności od historii kredytowej pożyczkobiorcy, waluty i kwoty pożyczki, długości okresu kredytowania oraz jakości zabezpieczenia


[edytuj] Zalety oferty

 • Maksymalny okres kredytu 50 lat, do 80 roku życia kredytobiorcy
 • elastyczne podejście indywidualne do klienta

[edytuj] Wady oferty

 • wysoka prowizja
 • wysokie marże kredytu
 • wysokie koszty ubezpieczeń
 • nierównomierne rozłożenie spreadu walutowego

[edytuj] Spłata kredytu

Spread walutowy(w skali 1-5, gdzie 1 oznacza wysoki spread walutowy, 5 - niski spread walutowy): Ocena-1.png

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy oraz remontu nieruchomości:

 • wizja lokalna pracownika banku
 • przy znaczącym remoncie, bank może zażądać 50% faktur wykonanego remontu
 • Wakacje kredytowe: brak

[edytuj] Aktualne promocje

Brak

[edytuj] Pozostałe informacje

 • Wnioskowanie o kredyt bez umowy: tak, na oświadczenie
 • refinansowanie poniesionego wkładu własnego: tak, ale wyłącznie dla klientów docelowych, w postaci środków na cel dowolny, oprocentowanych tak, jak kredyt hipoteczny. Możliwość refinansowania kosztów do 24 miesięcy wstecz.
 • czy jest możliwość zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej (tzw. “dawcy zabezpieczenia”): tak
  • czy każdy właściciel nieruchomości musi być kredytobiorcą: nie, wyraża tylko zgodę na zabezpieczenie oraz podpisują weksel oraz BTE
  • czy weryfikowane są dochody "dawców zabezpieczenia": nie, ale weryfikowana jest baza BIK/BIG
  • jakie dodatkowe dokumenty są wymagane od tych osób: zgoda na weryfikację wraz dowodem osobistym
 • czy jest możliwość dołączenia osób trzecich do kredytu, tzw. “dawców zdolności”: tak
  • czy każdy kredytobiorca musi być właścicielem zabezpieczenia: nie

[edytuj] Zobacz też