Hipoteka łączna

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Hipoteka łączna powstaje z mocy prawa w razie podziału nieruchomości. Hipoteka obciążająca dotychczas nieruchomość obciąża wszystkie nieruchomości utworzone przez podział. Wierzyciel, któremu przysługuje hipoteka łączna, może według swego uznania żądać zaspokojenia w całości lub w części z każdej nieruchomości z osobna, z niektórych z nich lub ze wszystkich łącznie. Może również według swego uznania dokonać jej podziału pomiędzy poszczególne nieruchomości. Wyjątek: hipoteka zabezpieczająca kredyt udzielony na budowę domów mieszkalnych, jeżeli podział nieruchomości polega na przeniesieniu własności części nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym. W takim wypadku hipoteka ulega podziałowi zgodnie z postanowieniami umowy i nie powstaje hipoteka łączna.

Przykład:

Developer dokonuje inwestycji polegającej na wybudowaniu osiedla mieszkaniowego. W tym celu zaciąga w banku kredyt hipoteczny na realizację tej inwestycji. Nieruchomość w postaci osiedla, które powstaje jest więc obciążona hipoteką. Developer po wybudowaniu osiedla dokonuje podziału nieruchomości i wyodrębnia w niej 5 lokali mieszkalnych, które wystawia na sprzedaż. W tym momencie następuję podział nieruchomości i co do zasady powinna powstać hipoteka łączna, a więc bank mógłby zaspokoić się zarówno z własności developera, jak i własności nowych nabywców. Dodatkowo nowi nabywcy mieliby kłopoty z uzyskaniem kredytu na zakup poszczególnych lokali mieszkalnych, ponieważ obciążałaby je jeszcze hipoteka zabezpieczająca kredyt developera. Dlatego też ustawodawca wprowadza w tej kwestii wyjątek i stanowi, iż w takim przypadku hipoteka łączna z mocy prawa nie powstaje i regulację pozostawia woli stron, czyli umowie developera z bankiem. Z tego powodu banki bardzo często żądają potwierdzenia istnienia możliwości zabezpieczenia się na wyodrębnionym lokalu mieszkalnym i w tym celu potrzebują oświadczenia banku o bezciężarowym wyodrębnieniu lokalu.


[edytuj] Zobacz także