ING (kredyt hipoteczny)

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

[edytuj] Podstawowe parametry kredytu

ING Bank Śląski

Ing-logo.gif

Parametry Podstawowe
Maks. okres kredytowania
35 lat
do 60, 65 r.ż.
Maks. wysokość kredytu

PLN: 80%

PLN: Ocena-4.png

Ocena-4.png
Prowizje i Opłaty
0%
0%
na PLN - 0%

Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN.

Maksymalny okres kredytu: 35, maksymalnie do 60 roku życia dla kobiet i 65 dla mężczyzn, przy czym bank patrzy też na to kto wnosi większy dochód

 • dla pożyczek do 25 lat
 • Czy istnieje możliwość uśrednienia wieku kredytobiorców: tak

Maksymalna wysokość kredytu:

 • dla PLN: 80% wartości nieruchomości

Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego: 80% wartości nieruchomości

Minimalna kwota kredytu: 70 tys. zł, minimalna kwota pożyczki hipotecznej: 70 tys. zł.

Maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej: 80% wartości nieruchomości

Zdolność kredytowa: Ocena-4.png

Niestandardowe cele kredytowania

[edytuj] Oprocentowanie

Atrakcyjność marży: (w skali 1-5, gdize 1 oznacza najmniej konkurencyjna, 5 - najbardziej konkurencyjna)

Stopa referencyjna:

Zmiany stopy referencyjnej:

 • stopa referencyjna zmienia się co 6 miesięcy
 • nowe stawki są ustalane na podstawie zmian rynkowych

[edytuj] Opłaty i prowizje

Prowizja od udzielenia kredytu:

 • 0% - w wariancie promocyjnym, przy założeniu bezpłatnego konta Direct, marża 1,8%


Prowizja od wcześniejszej spłaty: 0% bezpłatna bez ograniczenia czasowego.

Spis treści

Prowizja od przewalutowania:

 • na PLN - 0%,

[edytuj] Wycena nieruchomości

 • forma wyceny:
  • realizowana przez firmę zewnętrzną
rodzaj nieruchomości koszt wyceny na jakim etapie pobierana jest opłata
mieszkanie 420 zł płatne po decyzji wstępnej
dom 680 zł płatne po decyzji wstępnej
działka 420 zł płatne po decyzji wstępnej
lokal użytkowy
 • czy możliwe jest dostarczenie własnego operatu: tak, nie starszy niż 12 miesięcy
  • opłata za weryfikację operatu: brak
  • dla mieszkań wybudowanych (np.: w kamienicach) przed 1940 r.: operat szacunkowy
  • w przypadku pozostałych mieszkań w obrębie dużych miast - wewnętrzna wycena pracownika banku
 • koszt wyceny pokrywa: klient
 • czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: tak, ewentualnie po wstępnej decyzji systemowej
 • kto wykonuje wycenę: rzeczoznawca na zlecenie banku
 • remont podnosi wartość zabezpieczenia: tak

[edytuj] Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 0% Bank nie udziela kredytów bez min. 20% wkładu własnego

Ubezpieczenie pomostowe: 0,05 p.p. podwyższenie marży do momentu wpisu hipoteki do KW.

Ubezpieczenie na życie: nieobowiązkowe przy ofercie standardowej, obowiązkowe w poszczególnych wariantach

[edytuj] Zdolność kredytowa

[edytuj] Akceptowane źródła dochodów

 • minimalna kwota dochodu netto niezbędna do wnioskowania o kredyt: brak limitu
 • Umowa o pracę: średnia za ostatnie 3 miesiące, na czas nieokreślony - staż min. 3 miesiące, na czas określony staż min. 6 miesięcy i okres obowiązywania umowy min. 12 miesięcy w przód. Premie i nadgodziny są brane pod uwagę w 100% o ile zostaną uwzględnione w całości na zaświadczeniu o zatrudnieniu i wliczone do średniej dochodów.
  • umowa na czas określony jest akceptowana: tak
  • czy dochód na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą jest akceptowany: tak
  • czy dochód na urlopie macierzyńskim jest akceptowany: tak
 • Umowa zlecenia/o dzieło: średnia za ostatnie 12 miesięcy, w przypadku 50% kosztów uzyskania dochodu bank honoruje 80% dochodów netto (wpływów na rachunek). Dotyczy to wszystkich typów umów cywilno-prawnych. Wymagana ważność umowy minimum 3 miesiące w przód.
 • Dochody z najmu: średnia za ostatnie 12 miesięcy.
 • Działalność gospodarcza: średnia za ostatnie 12 miesięcy
  • w przypadku samozatrudnienia bank wymaga prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy (do tego limitu bank wlicza m.in. wcześniejszą umowę o pracę, umów cywilnoprawnych i wcześniej prowadzonej działalności)
  • ryczałt: bank uwzględnia procent przychodów według swojego kalkulatora jako dochód netto (dochód = 20% przychodu)
  • karta podatkowa: bank uwzględnia 4,26-krotność kwoty płaconego podatku jako dochód netto.
 • Działalność rolnicza: nie
 • Dochody z zagranicy: nie
 • Dywidendy: tak, jeśli są systematyczne
 • Diety: nie
 • Alimenty: nie
 • Inne źródła:


Kredyt dla zawodów zaufania publicznego: tak, ale nie może być to zawód związany polityką.

Kredyt na oświadczenie: nie

Zaległości w BIK:

 • 0-30 dni jest akceptowalne,
 • o ile udowodni się brak winy osoby zadłużonej, jest szansa na procedowanie wniosku,
 • w przypadku zadłużenia o statusie windykacja, ważne jest aby zadłużenie było spłacone 2 lat lub więcej przed złożeniem wniosku

[edytuj] Pożyczka hipoteczna

 • waluta PLN.
 • maksymalna kwota: 80% wartości zabezpieczenia.
 • maksymalny okres: 25 lat
 • prowizja od udzielenia: 2,9%

[edytuj] Zalety oferty

 • kredyt konsolidacyjny jest oprocentowany na takich samych warunkach, jak kredyt hipoteczny, gdy konsolidacja celów innych niż mieszkaniowych stanowi mniej 50% kwoty kredytu.

[edytuj] Wady oferty

 • WIBOR 6M

[edytuj] Aktualne promocje

Obniżenie marży o 0,6 p.p. przy zapłacie prowizji 2,9% (klient stały - 2,4%)

[edytuj] Spłata kredytu

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy lub modernizacji nieruchomości:

 • w przypadku budowy domu wymagany jest dziennik budowy oraz zdjęcia
 • w przypadku remontu/wykończeń wymagane są zdjęcia

Wakacje kredytowe: Nie ma

[edytuj] Pozostałe informacje

Wymagane dokumenty:

  • na rynku wtórnym: standardowe dokumenty nieruchomości, oświadczenie kredytobiorcy o zamiarze kupna danej nieruchomości (na czystej kartce, powinno zawierać podstawowe dane o kupującym i sprzedającym, parametry kupowanej nieruchomości, cenę), dokumenty dochodowe


 • Kredyty z niskim wkładem własnym nie mogą być udzielane w przypadkach
  • gdy przedmiotem zabezpieczenia jest nieruchomość należąca wyłącznie do osoby trzeciej, nie będącej kredytobiorcą
  • kredytów konsolidacyjnych
  • refinansowania nieudokumentowanych kosztów
  • kredytowania nierezydentów


 • czy jest możliwość zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej (tzw. “dawcy zabezpiczenia”): tak, ta osoba musi złożyć oświadczenie (może to być nieruchomość osób do III stopnia w I linii pokrewieństwa i I stopnia powinowactwa)
  • czy każdy właściciel nieruchomości musi być kredytobiorcą: w przypadku, gdy jest to zabezpieczenie dodatkowe - wystarczy poręczenie. W przypadku, zakupu nieruchomości wszyscy właściciele docelowej nieruchomości muszą być kredytobiorcami.
  • czy weryfikowane są dochody "dawców zabezpieczenia": nie
  • jakie dodatkowe dokumenty są wymagane od tych osób: oświadczenie
 • czy jest możliwość dołączenia osób trzecich do kredytu, tzw. “dawców zdolności” tak
  • czy każdy kredytobiorca musi być właścicielem zabezpieczenia: nie)
 • czy bank kredytuje nieruchomości na rynku pierwotnym: tak, minimalny stan zaawansowania wynosi 0%. Bank nie posiada listy zaufanych deweloperów

[edytuj] Ważność dokumentacji

 • ważność decyzji kredytowej wynosi: 90 dni
  • czy można przedłużyć ważność decyzji kredytowej:tak, potrzebny jest aneks
  • ile czasu jest na uruchomienie pierwszej transzy kredytu: 180 dni

[edytuj] Zobacz też