Kredyt w walucie obcej indeksowany

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Kredyt indeksowany do waluty obcej jest to kredyt, który zostanie wypłacony przez bank w złotych, a jego wysokość będzie ulegała zmianie w trakcie okresu kredytowania w zależności od bieżącego kursu danej waluty do złotego.