Licytacja komornicza

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Licytacja komornicza - rodzaj publicznej sprzedaży (część postępowania egzekucyjnego) nieruchomości dłużnika, w której nabywcą zostaje osoba lub podmiot prawny, która zadeklaruje najwyższą kwotę. Licytacja zawsze odbywa się "w górę" poprzez ustne postąpienie (zgłoszenie ceny nabycia). Licytacja odbywa się publicznie w miejscu i czasie oznaczonym w obwieszczeniu i jest prowadzona przez komornika pod nadzorem sędziego.

Cena wywoławcza przedmiotu licytacji jest określana przez wycenę sprządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Jeśli w pierwszej licytacji nie znajdzie się nabywca i nie nastąpi przejęcie własności, komornik wyznacza drugi termin licytacji. Licytacja druga przebiega analogicznie do pierwszej, z tym, że cena wywoławcza jest równa 2/3 wartości oszacowania. Jest to najniższa cena za jaką można zakupić przedmiot licytacji.

Po zamknięciu przetargu sąd w osobie sędziego, pod którego nadzorem odbywa się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę. Ogłoszenie postanowienia o udzieleniu przybiciu kończy licytację. Postanowienie to jednak nie stanowi jeszcze o nabyciu własności nieruchomości. Do takiego skutku konieczne jest spełnienie warunków licytacji - w tym zapłata ceny nabycia - oraz wydanie prawomocnego postanowienia o przysądzeniu własności.