Mbank (kredyt dla firm)

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

[edytuj] Podstawowe parametry kredytu

Mbank-logo.png

Spis treści

Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN, CHF, USD i EUR. Kredyt w walucie obcej jest: denominowany.

Maksymalny okres kredytu: 20 lat , maksymalnie do 70 roku życia najstarszego kredytobiorcy

Maksymalna wysokość kredytu: 4 000 000 PLN


Cel kredytowania

Kredytobiorcą mogą być osoby spełniające następujące warunki:

 • ze względu na formę prawną firmy:
  • Przedsiębiorca jednoosobowy
  • Spółki: cywilna, jawna, partnerska
  • Wolne zawody - działalność wykonywana osobiście
 • Prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej przez 12 miesięcy
 • Posiadanie rachunku bankowego co najmniej przez 12 miesięcy
 • Generowanie w badanym przez bank okresie dodatniego wyniku finansowego (dopuszczane jest wykazywanie straty najwyżej w pierwszym półroczu badanego okresu)

Sposób obliczania zdolności kredytowej (w skali 1 - 5, gdzie 1 - wymagane wysokie dochody, 5 - wystarczające są niskie dochody): 3

Mechanizm bilansowania: tak

[edytuj] Oprocentowanie kredytu

Stopa referencyjna: LIBOR 3M / WIBOR 3M

Konkurencyjność marży (w skali 1 - 5, gdzie 1 oznacza najmniej konkurencyjny, 5 - najbardziej konkurencyjny): 4

[edytuj] Opłaty i prowizje

Prowizja od udzielenia kredytu: 1-5%

Prowizja od wcześniejszej spłaty: brak

Prowizja od przewalutowania: brak


[edytuj] Wycena nieruchomości

 • w przypadku działek i domów bank zawsze wymaga wyceny
 • forma wyceny (operat szacunkowy, zdjęcia):
 • koszt wyceny:
 • koszt wyceny pokrywa:
 • czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny:
 • kto wykonuje wycenę:

[edytuj] Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: ....

Ubezpieczenie pomostowe:

 • jednorazowa prowizja 0,2% kwoty kredytu

Ubezpieczenie na życie:....

[edytuj] Zdolność kredytowa

[edytuj] Akceptowane źródła dochodów

 • Działalność gospodarcza: średnia za ostatnie 12 miesięcy; samozatrudnienie - prowadzenie działalności gospodarczej minimum 3 miesiące
 • Dochód z zagranicy:

Sposób obliczania zdolności kredytowej (w skali 1 - 5, gdzie 1 - wymagane wysokie dochody, 5 - wystarczające są niskie dochody): 2

Zaległości w BIK:

 • wymagana jest pozytywna ocena

[edytuj] Zalety oferty

 • brak prowizji za przewalutowanie
 • możliwość bezpłatnej wcześniejszej spłaty w dowolnym momencie
 • szybka weryfikacja wniosku kredytowego - przy kwocie powyżej 500 tys. PLN weryfikacja trwa do 7 dni.


[edytuj] Wady oferty

[edytuj] Składanie wniosku kredytowego

Szybkość rozpatrywania wniosku kredytowego (w skali 1 - 5, gdzie 1 - najwolniej, 5 - najszybciej): 4

Stopień formalizacji związany ze składaniem wniosku kredytowego (w skali 1 - 5, gdzie 1 - długa lista dokumentów, 5 - krótka lista potrzebnych dokumentów): 3

Jakość obsługi (w skali 1 - 5, gdzie 1 - najgorzej, 5 - najlepiej): 4


[edytuj] Wybrane wymagane dokumenty

Weksel: ...

Kredyt na oświadczenie: ...

Wymagany uregulowany stosunek do służby wojskowej: ...

Inne, niestandardowe dokumenty:

 • wymagana jest opinia bankowa

Zobacz także: Standardowe dokumenty

[edytuj] Spłata kredytu

Spread walutowy: 11gr (5%)

Spłata kredytu w walucie obcej: ...

Ocena platformy internetowej (w skali 1 - 5, gdzie 1 - najmniej atrakcyjna, 5 - najbardziej atrakcyjna):

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy lub modernizacji nieruchomości (faktura VAT, zdjęcia, wizyta pracownika banku):

Wakacje kredytowe:

[edytuj] Aktualne promocje

Aktualnie brak promocji


[edytuj] Pozostałe informacje

 • w przypadku zakupu nieruchomości od inwestora zastępczego:
  • kredytowane są wyłącznie inwestycje, w które bank jest już zaangażowany poprzez udzielone kredyty dla osób fizycznych,
  • w pozostałych przypadkach warunkiem koniecznym udzielenia kredytu jest, aby stan zaawansowania prac budowlanych był na poziomie stanu surowego otwartego.
 • w przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym, finansowane są tylko inwestycje o stopniu zaawansowania większym niż 30%.


[edytuj] Limit Kredytowy

 • Udzielany jest na rachunku mBiznes Konto
 • Limit przyznawany do wysokości dwukrotnych wpływów na konto w mBanku, nawet do kwoty 4 mln PLN.
 • Brak prowizji za rozpatrzenie wniosku, przyznanie i odnowienie limitu kredytowego
 • Prowadzenie działalności co najmniej od 12 miesięcy - 10 000 PLN dla firm rozpoczynających działalność
 • Bank ma prawo wypowiedzenia umowy lub zmniejszenia limitu przy niższych wpływach na konto.

[edytuj] Zobacz też