MHipoteczny (kredyt hipoteczny)

Z Kredytopedia
(Przekierowano z Mbank (kredyt hipoteczny))
Salomon Finance Logo.jpg

Spis treści

[edytuj] Podstawowe parametry kredytu

mHiipoteczny

Mbank-logo.png

Parametry Podstawowe
Maks. okres kredytowania
35 lat
do 67 r.ż.
Maks. wysokość kredytu

PLN: 90%

PLN: Ocena-5.png

Ocena-4.png
Prowizje i Opłaty
0% - 4%
2%
0%
,

Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN

Maksymalny okres kredytu: 35 lat, w przypadku okresu kredytowania powyżej 30 lat - wymagany wyższy o 10 p.p. wkład własny maksymalnie do 67 roku życia najstarszego kredytobiorcy.

 • Czy istnieje możliwość uśrednienia wieku kredytobiorców: nie

Maksymalna wysokość kredytu:

 • dla PLN: 90%,


Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego: brak

Minimalna kwota kredytu: 80 100 tys. zł


Zdolność kredytowa: Ocena-4.png


Niestandardowe cele kredytowania

mHipoteczny nie finansuje:

 • spółdzielczego prawa do lokalu
 • lokali użytkowych
 • nie posiada mechanizmu bilansującego

[edytuj] Oprocentowanie kredytu

Atrakcyjność marży:Stopa referencyjna:

Zmiany stopy referencyjnej:

 • stopa referencyjna zmienia się co 1 miesiąc
 • nowe stawki są ustalane na podstawie: zmian rynkowych

[edytuj] Opłaty i prowizje

Prowizja od udzielenia kredytu: 0% - 4%

Prowizja od wcześniejszej spłaty: 2% kwoty kapitału pozostałego do spłaty w ciągu pierwszych 3 lat od momentu uruchomienia kredytu


[edytuj] Wycena nieruchomości

rodzaj nieruchomości koszt wyceny na jakim etapie pobierana jest opłata
mieszkanie 420 zł przed uruchomieniem kredytu
dom 800 zł przed uruchomieniem kredytu
działka 500 zł przed uruchomieniem kredytu
lokal użytkowy 0 zł przed uruchomieniem kredytu


 • forma wyceny: inspekcja firmy zewnętrznej
 • czy możliwe jest dostarczenie własnego operatu: tak. Jeśli tak, czy wymagana jest dodatkowa płatna weryfikacja operatu: tak, według kosztów z tabeli
 • koszt wyceny pokrywa: klient, przed uruchomieniem kredytu (koszt wyceny może zostać skredytowany)
 • czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: nie
 • kto wykonuje wycenę: rzeczoznawca majątkowy z firmy zewnętrznej
 • remont podnosi wartość zabezpieczenia: tak

[edytuj] Budowa domu systemem gospodarczym

 • jaki jest minimalny koszt wybudowania 1 m2 powierzchni użytkowej domu: 2500 zł dla powierzchni użytkowej i 1500 zł dla strychu/poddasza nieużytkowego
 • czy wymagany jest podpis osoby z uprawnieniami budowlanymi: nie

[edytuj] Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 0% Składka w całości pokrywana przez Bank

Ubezpieczenie pomostowe:

 • wzrost marży do momentu wpisania hipoteki do Księgo Wieczystej o 1,5 p.p.. Dla Rynku wtórnego podwyżka wynosi 1,5 p.p.


Ubezpieczenie na życie:

 • * nieobowiązkowe - 0,0417% miesięcznie od salda zadłużenia - płatne od 1 miesiąca kredytowania


Ubezpieczenia dodatkowe:

 • obowiązkowe wymagane do aktualnej promocji - Ubezpieczenie Pakiet Bezpieczna Spłata w zależności od wariantu:
  • wariant Standard jednorazowa stawka 1,4% kwoty kredytu oraz od 24 miesiąca 4% miesięcznej raty
  • wariant Optimum jednorazowa stawka 1,6% kwoty kredytu oraz od 24 miesiąca 4,15% miesięcznej raty
  • wariant Komfort jednorazowa stawka 2% kwoty kredytu oraz od 24 miesiąca 4,35% miesięcznej raty

Poza promocją marża wzrasta o 1,5 p.p.

Możliwość rezygnacji z ubezpieczeń po 5 latach bez utraty warunków promocyjnych.

[edytuj] Zdolność kredytowa

[edytuj] Akceptowane źródła dochodów

 • minimalna kwota dochodu netto niezbędna do wnioskowania o kredyt: brak limitu
 • Umowa o pracę: średnia za ostatnie 3 miesiące. Premie są akceptowane w 100%, liczone są jako suma za ostatnie 3 miesiące i dzielone przez 3, uwzględnia się 1/12 premii rocznej.
  • umowa na czas określony jest akceptowana: tak, średnia za ostatnie 3 miesiące, wymagany okres trwania umowy minimum 6 miesięcy wprzód.
  • czy dochód na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą jest akceptowany: tak
  • czy dochód na urlopie macierzyńskim jest akceptowany: nie
 • Umowa zlecenia/o dzieło: wymagany okres trwania umowy minimum 6 miesięcy. Śednia za ostatnie 6 miesięcy. W przypadku 50% kosztów uzyskania przychodów, bank uznaje 100% dochodów.(w przypadku przeniesienia praw autorskich bank honoruje 100% dochodów, ew. dodatkowe informacje)
 • Dochody z najmu: średnia za ostatnie 6 miesiące.
 • Działalność gospodarcza: średnia za ostatnie 12 miesięcy. Wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 12 miesiące.
  • w przypadku samozatrudnienia - wymagany okres wynosi 3 miesiące (wcześniej zatrudnienie w tej samej branży (takie samo stanowisko) min. UoP- 3 miesiące / dzieło-zlecenia - 6 miesięcy)
  • ryczałt: bank uwzględnia wycinek przychodów jako dochód netto według własnych wzorów
  • karta podatkowa: bank uwzględnia pieciokrotność kwoty płaconego podatku jako dochód netto.
 • Dochód z zagranicy: nie
 • Dywidendy: tak (wypłacana min. 2 lata), dochód brany z PIT
 • Działalność rolnicza: tak, dochód z hektara + rachunki za 24 miesiące + dopłaty
 • Diety: nie
 • Alimenty: nie
 • Inne źródła: emerytura, renta stała


Kredyt dla zawodów zaufania publicznego: nie

Kredyt na oświadczenie: nie

Zaległości w BIK:

 • Jest akceptacja dla pustego BIKu
 • wnikliwie sprawdzany okres 3 lat wstecz, akceptowane opóźnienia do 30 dni

[edytuj] Pożyczka hipoteczna

Brak oferty


[edytuj] Spłata kredytu

Spread walutowy: Ocena-4.png

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy oraz remontu nieruchomości: zdjęcia + inspekcja (bezpłatna)

Wakacje kredytowe: możliwość zawieszenia na 6 miesięcy spłaty raty kapitałowej na wniosek klienta, co wydłuża okres kredytowania


[edytuj] Pozostałe informacje

 • Weksel: nie
 • W przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym, bank sfinansuje inwestycję na etapie zaawansowania prac budowlanych:
  • zerowy, w przypadku posiadania przez dewelopera rachunku powierniczego lub gdy inwestycja finansowana jest przez mBank
  • min. 50% ukończenia kondygnacji naziemnych budynku - w pozostałych przypadkach


 • Wnioskowanie o kredyt bez umowy: tak. Wymagane dokumenty:
  • na rynku pierwotnym: podpisana umowa rezerwacyjna oraz niepodpisana umowa przedwstępna
  • na rynku wtórnym: bank nie wymaga dokumentów potwierdzających planowaną transakcję, należy przedstawić standardowe dokumenty nieruchomości
 • refinansowanie poniesionego wkładu własnego: tak.
 • czy jest możliwość zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej (tzw. “dawcy zabezpieczenia”): tak
  • czy każdy właściciel nieruchomości musi być kredytobiorcą: tak
  • czy weryfikowane są dochody "dawców zabezpieczenia": nie
 • czy jest możliwość dołączenia osób trzecich do kredytu, tzw. “dawców zdolności” tak
  • czy każdy kredytobiorca musi być właścicielem zabezpieczenia: nie
 • czy bank kredytuje nieruchomości na rynku pierwotnym: tak, minimalny stan zaawansowania wynosi 0 lub 50% - zależnie od przeprowadzonej weryfikacji developera i inwestycji przez centralę banku. Liberalne podejście do developerów którzy posiadają kredyt na budowę inwestycji. Bank posiada dodatkowo listę zaufanych deweloperów.

[edytuj] Ważność dokumentacji

 • ważność decyzji kredytowej wynosi: 60 dni
  • czy można przedłużyć ważność decyzji kredytowej: w wyjątkowych sytuacjach
  • ile czasu jest na uruchomienie pierwszej transzy kredytu: 70 dni

[edytuj] Zobacz też