Nieruchomość z zadłużeniem komorniczym

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Nieruchomość z zadłużeniem komorniczym - Jest to nieruchomość która została obciążona hipoteką przymusową przez komornika do zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczenia stwierdzonego w tytule egzekucyjnym wydanym przez sąd na rzecz wierzyciela długu.

Przykład Księgi Wieczystej obciążonej hipoteką przymusową.


Komornik kw.jpg