O czym należy pamiętać przy składaniu wniosku kredytowego

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

[edytuj] Oprocentowanie

Należy zwrócić uwagę na konstrukcję oprocentowania:

WIBOR/LIBOR w zależności od waluty kredytu (ta część jest zmienna) + marża banku (stała w okresie kredytowania, ewentualna możliwość obniżenia marży jeśli w przyszłości warunki rynkowe będą dużo lepsze od tych, na których udzielony został kredyt) UNIQ1c7021161af967c2-google-00000000-QINU - trzeba być świadomym że kredyty hipoteczne mają oprocentowanie zmienne więc raty mimo, że np. wybrany będzie system spłat w ratach "równych" mogą ulegać istotnym zmianom. W przypadku kredytu w walucie obcej dochodzi także ryzyko walutowe.

[edytuj] Koszty

Ważne są dodatkowe koszty w postaci prowizji od udzielenia kredytu, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ubezpieczenia pomostowe do czasu wpisu hipoteki, czy wymagane przez niektóre banki ubezpieczenie na życie, weksel. UNIQ1c7021161af967c2-google-00000001-QINU Należy także zwrócić uwagę na warunki ewentualnego przewalutowania w przyszłości (przeważnie wiąże się to z prowizją), możliwość wcześniejszej spłaty (również standardem jest prowizja - często tylko jeśli nadpłata ma miejsce w trzech pierwszych latach spłacania kredytu, w niektórych przypadkach prowizja jest pobierana tylko jeśli np. nadpłata w trzech pierwszych latach przekroczy 30% kwoty kredytu).

Przy kredytach w walucie obcej, ważne jst by sprawdzić czy jest to kredyt indeksowany czy denominowany (czyli kredyt przyznany jest na konkretną kwotę w danej walucie - odpowiadającą wnioskowanej kwocie w PLN). Trzeba dopytać bądź doczytać jakie są konsekwencje przy zmianie kursu walut - czy w przypadku spadku kursu będzie można podnieść kwotę kredytu, czy trzeba będzie niedobór pokryć z własnych środków, czy też będzie wówczas możliwość dobrania kredytu w PLN.

Kolejnym elementem jest wycena nieruchomości, która w zależności od formy żądnej w danym wypadku przez bank może być dodatkowym kosztem dla klienta.

Przy kredytach w walucie obcej dodatkowym kosztem jest także spread walutowy, czyli różnica pomiędzy kursem kupna i sprzedaży, przez którą rata kredytu może być o 5% (a w niektórych przypadkach nawet o 12%) wyższa.