PLN

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

PLN to międyznarodowy symbol waluty polskiej - polskiego złotego.

[edytuj] Zalety kredytów w PLN

  • brak ryzyka kursowego
  • większa dostępność
  • uniknięcie dodatkowego kosztu jakim jest spread walutowy
  • bardziej liberalne badanie zdolności kredytowej niż w przypadku kredytów w walutach obcych
  • niższa marża niż w przypadku walut obcych - po wstąpieniu Polski do Strefy Euro kredyty w PLN zostaną przewalutowane na EUR przy czym marża powinna pozostać na niezmienionym poziomie

[edytuj] Wady kredytów w PLN

  • wyższe oprocentowanie w stosunku do walut obcych
    • średnia miesięczna rata jest wyższa
    • spłacamy więcej odsetek


Cmbox notice.png Zobacz także: CHF, EUR, USD, GBP.