Pekao Bank Hipoteczny

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg


[edytuj] Podstawowe parametry kredytu

Pekao Bank Hipoteczny

BH.jpg

Parametry Podstawowe
Maks. okres kredytowania
30 lat
do 65 r.ż.
Maks. wysokość kredytu

PLN: 90%

PLN: Ocena-4.png

Ocena-5.png
Prowizje i Opłaty
1,25%
2%
brak

Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN

Maksymalny okres kredytu:

 • dla PLN, 30 lat, maksymalnie do 65 roku życia najstarszego kredytobiorcy.
  • Czy istnieje możliwość uśrednienia wieku kredytobiorców: nie

Maksymalna wysokość kredytu:

 • dla PLN: 90% wartości nieruchomości

Bank dokonuje płatności wyłącznie po akcie notarialnym. Dla rynku pierwotnego wyłącznie nieruchomości oddane do użytkowania.

Maksymalna wysokość kredytu: do 3.000.000 PLN (praktycznie do 1.000.000 zł)

Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego: Jak wyżej - podział 70% - mieszkalna, 30% - komercyjna. Z zabezpieczeniem maks. LTV=90%.

Minimalna kwota kredytu: brak

Maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej: brak

Zdolność kredytowa: Ocena-5.png

Niestandardowe cele kredytowania

[edytuj] Oprocentowanie

Atrakcyjność marży:

Stopa referencyjna:

Zmiana stopy referencyjnej

 • stopa referencyjna zmienia się co 6 miesiące
 • stawki stopy referencyjnej ustalane na podstawie zmian rynkowych

[edytuj] Opłaty i prowizje

Spis treści

Prowizja od udzielenia kredytu: 1,25%

Prowizja od wcześniejszej spłaty: 2% przez cały okres kredytowania. Istnieje możliwość nadpłacenia w każdym roku podatkowym 10% kwoty kredytu bez naliczania prowizji.

Prowizja od przewalutowania: nie dotyczy


[edytuj] Wycena nieruchomości

 • forma wyceny:
  • w przypadku rynku wtórnego: własny operat szacunkowy (wyjątek stanowi "aglomeracja warszawska" - inspekcja nieruchomości)
rodzaj nieruchomości koszt wyceny na jakim etapie pobierana jest opłata
mieszkanie na terenie W-wy i powiatów: warszawskiego zachodniego, legionowskiego, nowodworskiego, pruszkowskiego, grodziskiego, piaseczyńskiego, mińskiego, wołomińskiego i otwockiego: 0 zł

pozostałe: 200 zł

po decyzji wstępnej
dom jak wyżej po decyzji wstępnej
działka jak wyżej po decyzji wstępnej
lokal użytkowy jak wyżej po decyzji wstępnej
 • czy możliwe jest dostarczenie własnego operatu: tak. Jeśli tak, czy wymagana jest dodatkowa płatna weryfikacja operatu: nie
 • pod uwagę brana wartość: bankowo-hipoteczna
 • koszt uruchomienia kolejnej transzy kredytu: 250 PLN (inspekcja)
 • przybliżony czas potrzebny do uruchomienia kolejnej transzy kredytu (wliczając inspekcję na miejscu):

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy oraz remontu nieruchomości:

 • wizja lokalna pracownika banku + zdjęcia

[edytuj] Budowa domu systemem gospodarczym

 • jaki jest minimalny koszt wybudowania 1 m2 powierzchni użytkowej domu: brak
 • czy wymagany jest podpis osoby z uprawnieniami budowlanymi: brak

[edytuj] Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: 1,20% ubezpieczenie niskiego wkładu::brakującego wkładu w okresie 3 lat . Próg LTV, od którego wymagane jest ubezpieczenie niskiego wkładu:

 • dla PLN - LTV=80%

Ubezpieczenie pomostowe: brak ubezpieczenia - weksel in blanco jako zabezpieczenie tymczasowe i docelowe]

Ubezpieczenie na życie: brak

[edytuj] Zdolność kredytowa

[edytuj] Akceptowane źródła dochodów

 • minimalna kwota dochodu netto niezbędna do wnioskowania o kredyt: brak limitu
 • Umowa o pracę: średnia za ostatnie 3 miesięcy. Premie i nagrody akceptowane w 100% ich wysokości jeżeli są uwzględnione na zaświadczeniu o zatrudnieniu. Bank nie wymaga wyciągów z rachunku
 • Umowa na czas określony jest akceptowana: gdy trwa minimum od 12 miesięcy i nie wygaśnie w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. Jeżeli umowa wygasa wcześniej, a jest to kolejna umowa u tego pracodawcy i wystawi on oświadczenie iż kolejna umowa będzie podpisana na czas określony - dochód możliwy do zaakceptowania. Badana ciągłość i stabilność zatrudnienia. Wyjątek stanowią nauczyciele.
  • czy dochód na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą jest akceptowany: tak, gdy nie jest to główny i największy dochód
  • czy dochód na urlopie macierzyńskim jest akceptowany: jak wyżej
  • akceptowana podwyżka: nie, bank zawsze przyjmuje średnią z 6 miesięcy
  • akceptowany dochód w firmie rodzinnej: tak | nie
 • Umowa zlecenia/o dzieło: minimalny okres trwania umów 24 miesiące. Wymagane przedłożenie PITów wraz z umowami i rachunkami. Wysokość dochodu jest brana zgodnie z płaconym podatkiem w PIT.
 • Dochody z najmu: minimalny okres trwania umów 24 miesiące, pod uwagę brane ostatnich 12 miesięcy. Brak wymagania trwania umów najmu w przód.
 • Działalność gospodarcza: średnia za ostatnie 12 miesięcy. Wymagane jest prowadzenie działalności przez okres minimum 12 miesiące.
  • amortyzajca - nie
  • w przypadku samozatrudnienia bank wymaga prowadzenia działalności gospodarczej przez 3 miesiące (indywidualnie rozpatrywane krótsze okresy)
  • ryczałt ewidencjonowany: bank uwzględnia 70% przychodów jako dochód netto.
  • karta podatkowa: 7 razy podatek
 • Działalność rolnicza: tak
 • Dochody z zagranicy: nie
 • Dywidendy: tak, dochód brany z PIT
 • Diety: tak
 • Alimenty: nie
 • Inne źródła: brak

Kredyt dla zawodów zaufania publicznego: nie

Kredyt na oświadczenie: nie

Zaległości w BIK: indywidualnie

[edytuj] Pożyczka hipoteczna

brak

[edytuj] Pozostałe informacje

 • czy jest możliwość zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej (tzw. “dawcy zabezpieczenia”): tak
  • czy każdy właściciel nieruchomości musi być kredytobiorcą: tak
  • czy weryfikowane są dochody "dawców zabezpieczenia": tak
  • jakie dodatkowe dokumenty są wymagane od tych osób:
 • czy jest możliwość dołączenia osób trzecich do kredytu, tzw. “dawców zdolności”: tak
  • czy każdy kredytobiorca musi być właścicielem zabezpieczenia: nie
 • czy bank wymaga papierowej księgi wieczystej: nie - analiza oparta na wersji elektronicznej
 • czy akceptowany jest wkład własny po uruchomieniu kredytu:
 • spłata kredytu zbywcy: "wypłata środków następuje jednorazowo do banku zbywcy oraz do zbywcy" ALBO "bank uruchamia środki do banku zbywcy po spłacie kredytu zbywcy"
 • czy bank wymaga osobnego wypisu aktu notarialnego: tak | nie, wystarcza kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika banku
 • Wakacje kredytowe: tak, maks. 6 miesięcy, 2 razy na cały okres kredytowania

[edytuj] Ważność dokumentacji

 • ważność decyzji kredytowej wynosi: 14 dni decyzja wstępna, 30 dni decyzja ostateczna
  • czy można przedłużyć ważność decyzji kredytowej:
  • ile czasu jest na uruchomienie pierwszej transzy kredytu: 90 dni

[edytuj] Zobacz też