Podpisanie umowy kredytowej - co dalej

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Spis treści

[edytuj] Co zrobić i o czym pamiętać po podpisaniu umowy kredytowej

[edytuj] Rynek pierwotny

[edytuj] Po uruchomieniu kredytu

1. Złożenie i opłacenie w sądzie wniosku o wpis hipoteki

 • po przeniesieniu własności aktem notarialnym, zaraz po złożeniu wniosku o założenie KW

2. Dostarczenie aktu notarialnego do banku

 • zgodnie z zapisem umowy kredytowej

3. Dostarczenie do banku zawiadomienia z sądu o wpisie hipoteki

 • zgodnie z zapisem umowy kredytowej

4. Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych

 • po akcie notarialnym

5. Zakończenie i rozliczenie inwestycji lub remontu/wykończenia

 • zgodnie z zapisami umowy kredytowej

[edytuj] Rynek wtórny

[edytuj] Przed uruchomieniem kredytu

1. Dostarczenie do banku aktu notarialnego potwierdzającego nabycie nieruchomości

2. Złożenie i opłacenie w sądzie wniosku o wpis hipoteki i dostarczenie do banku

3. Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z cesją na bank

4. Złożenie deklarcji PCC3 w Urzędzie Skarbowym

[edytuj] Po uruchomieniu kredytu

1. Dostarczenie do banku zawiadomienia z sądu o wpisie hipoteki do z księgi wieczystej wraz z oświadczeniem

 • w zależności od sądu ok. 1-3 miesiące po terminie aktu notarialnego

2. Zakończenie i rozliczenie inwestycji lub remontu/wykończenia

 • zgodnie z zapisami umowy kredytowej

3. Kopii wniosku złożonego w sądzie o wykreślenie hipoteki zbywcy (kupno)/klienta (refinansowanie) - jeżeli dotyczy

 • po otrzymaniu z banku-wierzyciela oświadczenia o zwolnieniu hipoteki


Należy pamiętać, iż część z tych czynności ma wpływ na wysokość kosztów jakie są ponoszone w związku z zaciągniętym kredytem. Przykładowo: po uzyskaniu aktu notarialnego potwierdzającego własność, należy złożyć wniosek o wpis hipoteki do Księgi Wieczystej. Im szybciej zostanie złożony wniosek, tym prędzej będzie można dostarczyć do banku zawiadomienie z Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki co wiąże się ze zniesieniem opłaty za ubezpieczenie pomostowe. Ubezpieczenie to najczęściej występuje jako podniesienie marży kredytu. Zdjęcie ubezpieczenia pomostowego musi nastąpić w momencie uprawomocnienia się wpisu hipoteki.

[edytuj] Opłaty jednorazowe

[edytuj] W sądzie

 • opłata za założenie Księgi Wieczystej - 100 zł
 • opłata za wniosek o wpis w Księdze Wieczystej prawa własności, użytkowania wieczystego - 200 zł
 • opłata za wniosek o wpis ograniczonego prawa rzeczowego (w tym hipoteki umownej) - 200 zł
 • opłata za wykreślenie wpisu w Księdze Wieczystej - 100 zł

[edytuj] W Urzędzie Skarbowym

 • podatek od czynności cywilnoprawnych PCC-3 (ustanowienie hipoteki) - 19 zł

[edytuj] Cykliczne koszty kredytu:

 • ubezpieczenie nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych - płatne rocznie
 • ubezpieczenie na życie (jeżeli dotyczy) - płatne miesięcznie lub rocznie
 • produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne (jeżeli dotyczy) – płatne miesięcznie lub rocznie

[edytuj] Gdzie i kiedy opłacić podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) Info2.png

[edytuj] PCC od zakupu nieruchomości

1) Kto jest płatnikiem podatku?

 • Płatnikiem jest strona kupująca nieruchomość

2) Ile mamy czasu na zapłacenie podatku?

 • Podatek płacony jest razem z taksą notarialną w kancelari notarialnej w momencie podpisania umowy sprzedaży nieruchomości. W przypadku nieruchomości na rynku pierwotnym podatek uwzględniony jest w cenie zakupu (8% podatku VAT)

3) Jak wypełnić deklarację PCC-3?

 • Wszystkie czynności związane z tym podatkiem są dokonywane przez notariusza który przeprowadza daną transakcję.


[edytuj] PCC od ustanowienia hipoteki

1) Kto jest płatnikiem podatku?

 • Płatnikiem jest osoba, która podpisała oświadczenie woli wydane przez bank kredytujący. W przypadku, gdy 2 osoby podpisały oświadczenie, obydwie są płatnikami (przy czym jedna z nich widnieje na druku PCC-3, a druga PCC-3A)

2) Ile mamy czasu na zapłacenie podatku?

 • 14 dni od złożenia podpisanego oświadczenia o ustanowieniu hipoteki na danej nieruchomości

3) Ile wynosi podatek?

 • 19 zł (od hipoteki)

4) W którym Urzędzie skarbowym?

 • US właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika - miejsce rozliczania podatku dochodowego (w przypadku składania oświadczenia przez dwie osoby, jest to adres właściwy dla osoby, której dane widnieją na druku PCC-3, a nie osoby dodatkowej, której dane są na załączniku do druku PCC-3, czyli druku PCC-3A).

5) Na jaki numer konta?

 • Każdy US ma swój numer konta i należy go wyszukać na stronach właściwego urzędu.6) Jak wypełnić deklarację PCC-3?

 • Do wypełnienia deklaracji może posłużyć strona internetowa, na której bezpłatnie można wygenerować gotowy dokument. W kreatorze należy wypełnić wszystkie wymagane pola, pobrać gotowy plik pdf i po wydrukowaniu podpisać i wysłać listem poleconym do właściwego Urzędu Skarbowego. Jeżeli podatnik posiada aktywny profil zaufany dla ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), może on przesłać deklarację na wskazany przez serwis adres e-mail.


Poniżej znajdują się podpowiedzi odnośnie kreatora deklaracji PCC-3:


Pcc31.jpg Pcc32.jpg