Polbank (kredyt inwestycyjny)

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

[edytuj] Podstawowe parametry kredytu

Polbank

Polbank-logo.jpg

Parametry Podstawowe
Maks. okres kredytowania
lat
do r.ż.
Maks. wysokość kredytu
Prowizje i Opłaty
TODO

Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN, CHF, Kredyt w walucie obcej jest: (indeksowany.

Maksymalny okres kredytu: 25 lat , maksymalnie do ... roku życia najstarszego kredytobiorcy.

Maksymalna wysokość kredytu:

 • dla PLN ...% wartości nieruchomości,
 • dla CHF ...% wartości nieruchomości,

Sposób obliczania zdolności kredytowej (w skali 1 - 5, gdzie 1 - wymagane wysokie dochody, 5 - wystarczające są niskie dochody):

 • zdolność kredytowa jest liczona według przychodu, aczkolwiek wymagana jest wykazanie (nawet minimalnego) dochodu

Niestandardowe cele kredytowania

Klient docelowy: wszelkie spółki poza spółkami z o.o., spółkami S.A.

[edytuj] Oprocentowanie

Stopa referencyjna:


Konkurencyjność marży (w skali 1 - 5, gdzie 1 oznacza najmniej konkurencyjny, 5 - najbardziej konkurencyjny):


[edytuj] Opłaty i prowizje

Prowizja za rozpatrzenie wniosku: 0 (!)

Prowizja od udzielenia kredytu: 1,5% min 400 zł

Prowizja od wcześniejszej spłaty: ...% w ciągu pierwszych ... lat spłaty kredytu. Wcześniejsza spłata wymaga aneksu do umowy: (tak/nie), koszt aneksu wynosi .....

Prowizja od przewalutowania:


[edytuj] Wycena nieruchomości

Spis treści

 • forma wyceny: (operat szacunkowy/zdjęcia)
 • koszt wyceny:
 • koszt wyceny pokrywa: (bank/klient)
 • czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: (tak/nie)
 • kto wykonuje wycenę: (rzeczoznawca/pracownik banku/klient)
 • remont podnosi wartość zabezpieczenia: ( tak / nie )

[edytuj] Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: Próg LTV, od którego wymagane jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego wynosi:

 • dla PLN ...% wartości nieruchomości,
 • dla CHF ...% wartości nieruchomości,

Ubezpieczenie pomostowe:

Ubezpieczenie na życie:

[edytuj] Zdolność kredytowa

[edytuj] Akceptowane źródła dochodów

 • Umowa o pracę: średnia za ostatnie ... miesiące. Premie są akceptowane w ....%, nadgodziny w ...%.
  • umowa na czas określony jest akceptowana: (tak/nie)
 • Umowa zlecenia/o dzieło: średnia za ostatnie ... W przypadku 50% kosztów uzyskania przychodów, bank honoruje ...% dochodów
 • Działalność gospodarcza: średnia za ostatnie ... miesięcy. Wymagane jest prowadzenie działalności przez okres minimum 24 miesięcy. Istnieje możliwość odstępstwa w przypadku działalności od minimum 12 miesięcy.
 • Dochody z zagranicy: (tak/nie)

Sposób obliczania zdolności kredytowej (w skali 1 - 5, gdzie 1 - wymagane wysokie dochody, 5 - wystarczające są niskie dochody):

Zaległości w BIK:

[edytuj] Pożyczka hipoteczna


[edytuj] Zalety oferty

 • zdolność liczona od przychodu, a nie od dochodu ( nie może jednak być wykazana strata)
 • przy zabezpieczaniu się na nieruchomości osoby trzeciej, bank akceptuje dawcę nieruchomości nawet jeżeli ten ma negatywne wpisy w BIK
 • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku


[edytuj] Wady oferty


[edytuj] Składanie wniosku kredytowego

Szybkość rozpatrywania wniosku kredytowego (w skali 1 - 5, gdzie 1 - najwolniej, 5 - najszybciej):

Stopień formalizacji związany ze składaniem wniosku kredytowego (w skali 1 - 5, gdzie 1 - długa lista dokumentów, 5 - krótka lista potrzebnych dokumentów):

Jakość obsługi (w skali 1 - 5, gdzie 1 - najgorzej, 5 - najlepiej):

[edytuj] Wybrane wymagane dokumenty

Weksel: (tak/nie)

Wymagany uregulowany stosunek do służby wojskowej: (tak/nie)

[edytuj] Spłata kredytu

Spread walutowy (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza wysoki spread walutowy, 5 - niski spread walutowy):

Spłata kredytu w walucie obcej: (tak/nie)

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy nieruchomości: (faktura VAT / zdjęcia / inspekcja pracownika banku). Koszt inspekcji pracownika banku wynosi .....

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku remontu nieruchomości: (faktura VAT / zdjęcia / inspekcja pracownika banku). Koszt inspekcji pracownika banku wynosi .....

Wakacje kredytowe:

Dla kredytu w walucie obcej denominowanego:

 • w przypadku nadmiaru środków wynikającego ze wzrostu kursu waluty obcej: (nadwyżka środków jest przekazywana na konto klienta/o tą kwotę pomniejszana jest kwota kredytu w walucie obcej/inne),
 • w przypadku niedomiaru środków wynikającego ze spadku kursu waluty obcej: (należy wnioskować o podwyższenie kwoty kredytu/kwota kredytu pozostaje niezmieniona).

[edytuj] Aktualne promocje

 • aktualnie brak promocji

[edytuj] Pozostałe informacje


[edytuj] Zobacz też