Prowizja od wcześniejszej spłaty

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu jest to kwota wpłacana na rzecz banku z tytułu wcześniejszej całkowitej bądź częściowej spłaty kredytu. Opłata ta wynosi przeważnie od 0% do 3% nadpłacanej kwoty. Jej wysokość reguluje tabela opłat i prowizji banku kredytującego.