Raiffeisen Polbank (kredyt hipoteczny)

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

[edytuj] Podstawowe parametry kredytu


Raiffeisen

Raiffeisen-logo.jpg

Parametry Podstawowe
Maks. okres kredytowania
30 lat
do 70 r.ż.
Maks. wysokość kredytu

PLN: 85%, 80%

PLN: Ocena-3.png

Ocena-4.png
Prowizje i Opłaty
2%
1,5%
0% gdy raz w roku

Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN. Kredyt w walucie obcej jest: indeksowany. Kredyt walutowy udzielany jedynie osobom zarabiającym w danej walucie, zgodnie z rekomendacją KNF.

Maksymalny okres kredytu: 30 lat w PLN, maksymalnie do 70 roku życia najstarszego kredytobiorcy:

 • dla pożyczek hipotecznych do 20 lat/15 lat dla prowadzących działalność gospodarczą
 • Czy istnieje możliwość uśrednienia wieku kredytobiorców: bank uwzględnia wiek młodszego kredytobiorcy w przypadku, gdy dochody starszego kredytobiorcy to maksymalnie 40% dochodu młodszej osoby

Maksymalna wysokość kredytu: 1.200.000 PLN

 • dla PLN: 85% wartości nieruchomości, dla większych miejscowości (min. 50.000 mieszkańców lub maks. 20 km od miasta pow. 300.000 mieszkańców)

W przypadku gdy celem jest tylko remont nieruchomości:

 • dla PLN, LTV=70%


Wymagany minimalny dochód netto przynajmniej jednego z wnioskodawców wynosi 1.500 zł.

Minimalna kwota kredytu: 50 tys. zł, minimalna kwota pożyczki hipotecznej: 30 tys. zł.

Maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej: maksymalnie na 240 miesięcy; 70% wartości nieruchomości, 50% wartości nieruchomości, jeśli zabezpieczamy się na działce niezabudowanej;

Maksymalna wysokość kredytu konsolidacyjnego: do 50% wysokości LTV, jeżeli konsolidacja dotyczy kredytów mieszkaniowych maksymalne LTV=100% przy spełnieniu warunków dochodowych

Refinansowanie kredytu mieszkaniowego, dla którego cel dowolny przekraczał 5% kwoty kredytu (lub 20.000 zł) maksymalne LTV wynosi 70%

Zdolność kredytowa: Ocena-4.png

Niestandardowe cele kredytowania

 • Ekspektatywa: tak, bez odstępnego
 • TBS: nie - ewentualnie na innym zabezpieczeniu
 • Działka budowlana: tak - maksymalne LTV=50%, w przypadku zakupu wraz z pozwoleniem LTV=90%
 • Siedlisko: nie
 • Działka rolna: nie
 • Środki na cel dowolny: nie
 • Nieruchomość usługowo-mieszkalna: tak, ale część komercyjna może maksymalnie stanowić 30% powierzchni użytkowej
 • Nieruchomość komercyjna: nie
 • Nieruchomość rekreacyjna (dom letniskowy, działka rekreacyjna): Działka nie, lecz dom letniskowy tak, jeśli jest całoroczny
 • Zakup działki i budowa domu: tak, jeżeli kupowana nieruchomość ma wydane pozwolenie na budowę
 • Licytacja komornicza: tak, wymagane oświadczenie chęci przystąpienia do licytacji komorniczej
 • Nieruchomość z zadłużeniem komorniczym: tak, tylko wkład własny musi zostać przeznaczony na spłatę zadłużenia
 • Refinansowanie poniesionych nakładów: tak, do 24 miesięcy wstecz dla zakupu i 12 miesięcy dla remontów i budowy domu
 • Transakcja rodzinna: tak - głębsza weryfikacja

[edytuj] Oprocentowanie

Atrakcyjność marży: (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza najmniej konkurencyjna, 5 - najbardizej konkurencyjna)


Stopa referencyjna: WIBOR 3M, EURIBOR 3M

Zmiany stopy referencyjnej:

 • stopa referencyjna zmienia się co 3 miesiące.
 • nowe stawki są ustalane na podstawie: średnia z ostatnich 5 notowań

[edytuj] Opłaty i prowizje

Prowizja od udzielenia kredytu: 2%(możliwość negocjacji)

Prowizja od wcześniejszej spłaty: 1,5% przez pierwsze 5 lat spłaty kredytu (już od pierwszej złotówki)

Spis treści

Prowizja od przewalutowania:

 • na PLN: 0% (koszt aneksu - 500 PLN + koszt spreadu walutowego)


[edytuj] Wycena nieruchomości

 • forma wyceny (operat szacunkowy, zdjęcia)
 • czy możliwe jest dostarczenie własnego operatu: tak. Jeśli tak, czy wymagana jest dodatkowa płatna weryfikacja operatu: nie
 • koszt wyceny: operat - 750 zł dla domu, 450 zł dla mieszkania
 • koszt wyceny pokrywa: klient
 • czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: nie, płatne dopiero przy uruchomieniu kredytu
 • kto wykonuje wycenę: rzeczoznawca z listy banku
 • Brak możliwości zabezpieczenia na nieruchmości osoby trzeciej

Budowa domu:

 • minimalny koszt budowy 1 mkw. wynosi:
  • 2 566 PLN w przypadku domu niepodpiwniczonego
  • 3 566 PLN w przypadku domu podpiwniczonego

Forma potwierdzenia wykonania prac:

 • w przypadku budowy: operat wykonywany przez rzeczoznawcę z listy banku
 • remontu nieruchomości: zdjęcia

Ostatnia transza nie jest rozliczana

[edytuj] Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: brak kredytów powyżej LTV=80%

Ubezpieczenie pomostowe: + 1,5% podwyższona marża do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki w Księdze Wieczystej

Ubezpieczenie na życie: [[opis ubezpieczenie na życie:: WARTA - wymagane przez 5 lat, obowiązkowe w przypadku jednego dochodu.

Ubezpieczenie od utraty pracy: nieobowiązkowe - TU Europa 0,48% za rok.

Ubezpieczenie nieruchomości: gdy udzielane za pośrednictwem banku - 0,09% na rok lub 0,15% na rok jeżeli nieruchomość jest w trakcie budowy. Akceptowane ubezpieczenie zewnętrzne.

[edytuj] Zdolność kredytowa

[edytuj] Akceptowane źródła dochodów

 • minimalna kwota dochodu netto niezbędna do wnioskowania o kredyt: 1 500 zł / wniosek
 • Umowa o pracę: min. 6 miesięcy przy czym u obecnego pracodawcy min. 3 miesiące; średnia za ostatnie 6 miesięcy; część zmienna wynagordzenia akceptowana w 100% wysokości.
 • umowa na czas określony jest akceptowana: tak, gdy trwa od 6 miesięcy i do końca pozostało min. 6 miesięcy
 • czy dochód na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą jest akceptowany: tak, jeżeli nie jest to jedyny dochód
 • czy dochód na urlopie macierzyńskim jest akceptowany: tak, jeżeli nie jest to jedyny dochód
 • Umowa zlecenia/o dzieło: średnia za ostatnie 12 miesięcy, w przypadku gdy jest to dochód dodatkowy wystarczy średnia z 6 miesięcy. W przypadku 50% kosztów uzyskania przychodów, bank uznaje 100% dochodów, wymagany jest PIT-11 z poprzedniego roku - przynajmniej 1 miesiąc - minimalny czas trwania umowy to 12 miesięcy. Minimalny czas trwania umowy - 6 miesięcy.
 • Działalność gospodarcza: Wymagane jest prowadzenie działalności przez okres minimum 18 miesięcy. Wymagany jest PIT z poprzedniego roku (przynajmniej 1 miesiąc) oraz brany jest pod uwagę średni dochód z ostatnich 12 miesięcy. Dla profesjonalistów okres ten wynosi 12 miesięcy.
  • w przypadku samozatrudnienia bank wymaga prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy
  • ryczałt: bank uwzględnia jako dochód netto:
   • usługi - (60% średniego przychodu z 12 ostatnich miesięcy * 0,81)
   • handel - (40% średniego przychodu z 12 ostatnich miesięcy * 0,81)
   • produkcja - (20% średniego przychodu z 12 ostatnich miesięcy * 0,81)
  • karta podatkowa: bank uwzględnia 5 krotność kwoty podatku karty jako dochód netto.
 • Dochody z zagranicy: tak, średnia za 6 miesięcy
 • Dochody z najmu: średnia za 12 miesięcy (PIT, wpływy na konto)

Kredyt dla zawodów zaufania': tak, lista zawodów specjalnych, prowadzących działalność gospodarczą

Kredyt na oświadczenie: tak

Zaległości w BIK:

 • wszystkie zaległości wymagają wyjaśnienia - podejście elastyczne

[edytuj] Pożyczka hipoteczna

 • waluta: PLN
 • maksymalna kwota: 70% wartości zabezpieczenia, 50% wartości zabezpieczenia, jeśli zabezpieczamy się na działce niezabudowanej
 • maksymalny okres: 20 lat

[edytuj] Spłata kredytu

Spread walutowy: ok. 9%

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy oraz remontu nieruchomości: Koszt inspekcji pracownika banku wynosi 200 PLN

Wakacje kredytowe: W przypadku problemów finansowych możliwe zawieszenie płatności do roku czasu (płatna tylko część odsetkowa raty)

[edytuj] Aktualne promocje

Aktualnie brak promocji


[edytuj] Pozostałe informacje

  • na rynku wtórnym: oświadczenie zbywcy oraz nabywcy
 • refinansowanie poniesionego wkładu własnego: tak, zależnie od celu:
  • budowa domu - koszty poniesione do 36 miesięcy wstecz
  • zakup nieruchomości - koszty poniesione do 24 miesięcy wstecz
  • remont/modernizacja - koszty poniesione do 12 miesięcy wstecz
 • czy jest możliwość zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej (tzw. “dawcy zabezpieczenia”): nie
  • czy każdy właściciel nieruchomości musi być kredytobiorcą: tak, musi przystąpić do kredytu
  • czy weryfikowane są dochody "dawców zabezpieczenia": tak
 • czy jest możliwość dołączenia osób trzecich do kredytu, tzw. “dawców zdolności” (tak, pod następującymi warunkami:.../ nie)
  • czy każdy kredytobiorca musi być właścicielem zabezpieczenia: nie
 • czy bank kredytuje nieruchomości na rynku pierwotnym: tak jednak nie może to być pierwsza inwestycja developera, minimalny stan zaawansowania wynosi 20% (stan zerowy zamknięty - wylane fundamenty), wyjątek stanowią duże firmy deweloperskie. Bank nie posiada listy zaufanych deweloperów

[edytuj] Zobacz też