Ryzyko walutowe

Z Kredytopedia
(Przekierowano z Ryzyko kursowe)
Salomon Finance Logo.jpg

Ryzyko walutowe - odnosi się bezpośrednio do kredytów branych w obcej walucie. Ryzyko to związane z wahaniami kursów walut wobec złotówki. Wszelkie zmiany kursu znajdą odniesienie w wysokości naszej raty.

Przykład:

Pan Kowalski w lipcu 2008 roku zdecydował się na kredyt hipoteczny w wysokości 150 000 PLN na okres 20 lat, po średnim 
kursie franka  szwajacarskiego - 2,10. W przeliczeniu na CHF pan Kowalski pożyczył od banku kwotę w wysokości ok. 
71 500 CHF. W dwa lata udało się spłacić ok 10 000 PLN czystego kapitału. Wynika z tego, iż do spłaty wciąż pozostało ok 
140 000 PLN, co równe jest 70 000 CHF plus odsetki. Niestety, w tym samym okresie kurs franka szwajcarskiego umocnił się i 
wyniósł 2,70. Wynika z tego,  że 70 000 CHF pozostałe do spłaty, wynosi w przeliczeniu na złotówki ok 189 000 PLN. To prowadzi 
bezpośrednio do wzrostu wysokości raty.


Należy jednak zaznaczyć, iż mechanizm ten działa także w drugą stronę. Jeżeli w tym samy okresie kurs Franka Szwajcarskiego uległ osłabieniu, to wysokość raty kredytu spadnie.