Przeglądaj artykuły

Z Kredytopedia
Pekao
Atrakcyjność marży w PLN 4.5  +
Maksymalne LTV dla PLN 90%  +
Maksymalny okres kredytowania 30  +
Maksymalny wiek kredytobiorcy 70  +
Opis przewalutowania nie dotyczy  +
Opis ubezpieczenie na życie Wymagane jest ubezpieczenie w '''wysokościWymagane jest ubezpieczenie w '''wysokości 25% kwoty kredytu''' gdy zachodzi jeden z przypadków: # Jest tylko jeden kredytobiorca, # Tylko jedna osoba z kredytobiorców osiąga przychód, # Dochód głównego kredytobiorcy przekracza 80% sumy wszystkich kredytobiorców, # Suma wieku i okresu kredytowania przekracza 65 lat * akceptowane jest dowolne ubezpieczenie na życie (Klient może posiadać już własne ubezpieczenie na życie, w takim przypadku wymagana jest cesja z praw) '''Ubezpieczenie jest wymagane przez cały okres kredytowania.'''wymagane przez cały okres kredytowania.'''
Opis ubezpieczenie niskiego wkładu 0,06% miesięcznie od kwoty brakującego wkł0,06% miesięcznie od kwoty brakującego wkładu własnego. '''Ubezpieczenie jest pobierane z góry za cały okres.''' Kwota ubezpieczenia jest liczona na podstawie ilości miesięcy przez które będziemy spłacać kapitał, aż do pokrycia kwoty brakującego wkładu własnego. Próg LTV, od którego wymagane jest ubezpieczenie niskiego wkładu wynosi: * dla PLN - 80% wartości nieruchomości, * dla walut obcych nie dotyczy ze względu na wymagany wysoki wkład własnyze względu na wymagany wysoki wkład własny
Opis ubezpieczenie pomostowe podwyższenie marży do momentu wpisania hipoteki do Księgi Wieczystej o
Prowizja od udzielenia kredytu 1,90% lub 1,99%  +
Prowizja od wcześniejszej spłaty 2%  +
Ubezpieczenie pomostowe 1%  +
Zdolność kredytowa 5  +
Has queryTa własność jest unikalna dla tej wiki. Pekao (kredyt hipoteczny) + , Pekao (kredyt hipoteczny) + , Pekao (kredyt hipoteczny) + , Pekao (kredyt hipoteczny) + , Pekao (kredyt hipoteczny) + , Pekao (kredyt hipoteczny) + , Pekao (kredyt hipoteczny) + , Pekao (kredyt hipoteczny) + , Pekao (kredyt hipoteczny) + , Pekao (kredyt hipoteczny) + , Pekao (kredyt hipoteczny) + , Pekao (kredyt hipoteczny) + , Pekao (kredyt hipoteczny) + , Pekao (kredyt hipoteczny) + , Pekao (kredyt hipoteczny) +
Kategorie Kredyt hipoteczny dla osób indywidualnych  + , Produkty Pekao  +
Modification dateTa własność jest unikalna dla tej wiki. 25 październik 2016 07:57:41  +
ukryj własności linkujące tutaj 
PeKaO + , PeKaO (kredyt hipoteczny) + , Pekao + , Pekao SA + strona przekierowująca
 

 

Wpisz nazwę artykułu, od którego chcesz rozpocząć przeglądanie.