Opis przewalutowania * na PLN: 0%, dotyczy wcześniej udzielonych kredytów w walucie obcej.

Z Kredytopedia
Lista wszystkich stron, które mają atrybut Opis przewalutowania z wartością * na PLN: 0%, dotyczy wcześniej udzielonych kredytów w walucie obcej..

 

Atrybut     Wartość: