Ubezpieczenie pomostowe + 1,5% podwyższona marża do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki w Księdze Wieczystej

Z Kredytopedia
Lista wszystkich stron, które mają atrybut Ubezpieczenie pomostowe z wartością + 1,5% podwyższona marża do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki w Księdze Wieczystej.

 

Atrybut     Wartość: