Szablon:Kredyt hipoteczny dla osob indywidualnych

Z Kredytopedia

[edytuj] Podstawowe parametry kredytu

TODO

240px

Parametry Podstawowe
TODO
Maks. okres kredytowania
lat
do r.ż.
Maks. wysokość kredytu
Prowizje i Opłaty
TODO

Waluta kredytu. Bank udziela kredytu w następujących walutach: PLN, CHF, EUR, USD, GBP .... Kredyt w walucie obcej jest: (indeksowany/denominowany).

Maksymalny okres kredytu: ... , maksymalnie do ... roku życia najstarszego kredytobiorcy.

 • Czy istnieje możliwość uśrednienia wieku kredytobiorców: (tak, okres kredytu wylicza się następująco: ... /nie).

Maksymalna wysokość kredytu:

 • dla PLN: ...% wartości nieruchomości,
 • dla CHF: ...% wartości nieruchomości,
 • dla EUR: ...% wartości nieruchomości,
 • dla USD: ...% wartości nieruchomości,

Minimalna kwota kredytu: …. tys. zł, minimalna kwota pożyczki hipotecznej: ….. tys. zł.

Maksymalna wysokość pożyczki hipotecznej: do LTV=...% dla konsolidacji, do ...% dla celu dowolnego

Zdolność kredytowa:

Niestandardowe cele kredytowania

[edytuj] Oprocentowanie

Atrakcyjność marży (w skali 1 - 5, gdzie 1 oznacza najmniej konkurencyjny, 5 - najbardziej konkurencyjny):

Stopa referencyjna:

Zmiany stopy referencyjnej:

 • stopa referencyjna zmienia się co (1/3/6) miesięcy
 • nowe stawki są ustalane na podstawie: (zmian rynkowych/decyzji zarządu/...)

[edytuj] Opłaty i prowizje

Prowizja od udzielenia kredytu: ...%

Prowizja od wcześniejszej spłaty: ...% w ciągu pierwszych ... lat spłaty kredytu. Wcześniejsza spłata wymaga aneksu do umowy: (tak/nie), koszt aneksu wynosi .....

Prowizja od przewalutowania:

[edytuj] Wycena nieruchomości

Spis treści

 • forma wyceny: (operat szacunkowy/zdjęcia)
 • czy możliwe jest dostarczenie własnego operatu: (tak/nie). Jeśli tak, czy wymagana jest dodatkowa płatna weryfikacja operatu: (tak/nie). Weryfikacja kosztuje … zł.
 • koszt wyceny:
 • koszt wyceny pokrywa: (bank/klient)
 • czy w przypadku negatywnej decyzji klient ponosi koszt wyceny: (tak/nie)
 • kto wykonuje wycenę: (rzeczoznawca/pracownik banku/klient)
 • remont podnosi wartość zabezpieczenia: tak

[edytuj] Ubezpieczenia

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego: ...% Próg LTV, od którego wymagane jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego wynosi:

 • dla PLN ...% wartości nieruchomości,
 • dla CHF ...% wartości nieruchomości,
 • dla EUR ...% wartości nieruchomości,
 • dla USD ...% wartości nieruchomości,

Ubezpieczenie pomostowe: ...%

Ubezpieczenie na życie:

[edytuj] Zdolność kredytowa

[edytuj] Akceptowane źródła dochodów

 • minimalna kwota dochodu netto niezbędna do wnioskowania o kredyt: (… tys. zł / brak limitu)
 • Umowa o pracę: średnia za ostatnie ... miesiące. Premie są akceptowane w ....%, nadgodziny w ...%.
  • umowa na czas określony jest akceptowana: (tak/nie)
  • czy dochód na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą jest akceptowany: (tak/nie)
  • czy dochód na urlopie macierzyńskim jest akceptowany: (tak/nie)
 • Umowa zlecenia/o dzieło: średnia za ostatnie ... W przypadku 50% kosztów uzyskania przychodów, bank honoruje ...% dochodów (w przypadku przeniesienia praw autorskich bank honoruje …% dochodów, ew. dodatkowe informacje).
 • Dochody z najmu: średnia za ostatnie ... miesiące.
 • Działalność gospodarcza: średnia za ostatnie ... miesięcy. Wymagane jest prowadzenie działalności przez okres minimum ... miesięcy.
  • w przypadku samozatrudnienia bank wymaga prowadzenia działalności gospodarczej przez … miesięcy
  • ryczałt: bank uwzględnia …% przychodów jako dochód netto.
  • karta podatkowa: bank uwzględnia …% kwoty płaconego podatku jako dochód netto.
 • Dochody z zagranicy: (tak/nie)
 • Dywidendy: (tak/nie)


Kredyt dla zawodów zaufania publicznego: (tak/nie)

Kredyt na oświadczenie: (tak/nie)

Zaległości w BIK: (nieakceptowalne / akceptowalne pod następującymi warunkami:...)

[edytuj] Rodzina na swoim

 • czy jest możliwość refinansowania zadatku / zaliczki w ramach kredytu z dopłatami: (tak/nie)
 • czy jest możliwość wnioskowania o kredyt przed zawarciem małżeństwa: (tak/nie)
 • czy jest możliwość zabezpieczenia się na garażu / miejscu postojowym: (tak, pod następującymi warunkami:.../nie).

[edytuj] Pożyczka hipoteczna

 • maksymalna kwota pożyczki: LTV= ...%
 • maksymalny okres: ... lat

[edytuj] Zalety oferty


[edytuj] Wady oferty


[edytuj] Spłata kredytu

Spread walutowy (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza wysoki spread walutowy, 5 - niski spread walutowy): Ocena-TODO.png

Dla kredytu w walucie obcej denominowanego:

 • w przypadku nadmiaru środków wynikającego ze wzrostu kursu waluty obcej: (nadwyżka środków jest przekazywana na konto klienta/o tą kwotę pomniejszana jest kwota kredytu w walucie obcej/inne),
 • w przypadku niedomiaru środków wynikającego ze spadku kursu waluty obcej: (należy wnioskować o podwyższenie kwoty kredytu/kwota kredytu pozostaje niezmieniona).

Forma potwierdzenia wykonania prac w przypadku budowy oraz remontu nieruchomości: (faktura VAT / zdjęcia / inspekcja pracownika banku). Koszt inspekcji pracownika banku wynosi .....

Wakacje kredytowe: (tak/nie)

[edytuj] Aktualne promocje

[edytuj] Pozostałe informacje

 • Weksel: (tak/nie)
 • Wnioskowanie o kredyt bez umowy: (tak/nie). Wymagane dokumenty: (jeśli tak) ...
 • refinansowanie poniesionego wkładu własnego: (tak, pod następującymi warunkami:.../nie).
 • czy jest możliwość zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej (tzw. “dawcy zabezpieczenia”): (tak, pod następującymi warunkami/nie)
  • czy każdy właściciel nieruchomości musi być kredytobiorcą: (tak, musi przystąpić do kredytu / nie, może być poręczycielem/nie, jedynie wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia kredytu)
  • czy weryfikowane są dochody "dawców zabezpieczenia": (tak/nie)
  • jakie dodatkowe dokumenty są wymagane od tych osób:
 • czy jest możliwość dołączenia osób trzecich do kredytu, tzw. “dawców zdolności” (tak, pod następującymi warunkami:.../ nie)
  • czy każdy kredytobiorca musi być właścicielem zabezpieczenia: (tak/nie)
 • czy bank kredytuje nieruchomości na rynku pierwotnym: (tak/nie), minimalny stan zaawansowania wynosi ….%. Bank posiada / nie posiada listy zaufanych deweloperów

[edytuj] Zobacz też