Ubezpieczenie na życie

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Ubezpieczenie na życie - przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego. Tego typu ubezpieczenia mają kwotę gwarantowaną w wysokości kwoty kredytu. Wypłata środków następuje w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, np. zgonu ubezpieczonego.