Ubezpieczenie pomostowe

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Ubezpieczenie pomostowe, nazywane jest także ubezpieczeniem "do czasu wpisu do hipoteki". Jest to ubezpieczenie nakładane przez bank do czasu uprawomocnienia się zabezpieczenia kredytu na Księdze Wieczystej. W większości przypadków przybiera ono formę podniesienia marży kredytu do czasu wydania decyzji przez sąd.