Waluta kredytu

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Banki w Polsce udzielają kredytów przede wszystkim w PLN. Niewiele banków udziela kredytów w walcie obcej (EUR, USD). Kredyty w walutach obcych, wiążą się z ryzykiem walutowym, który bezpośrednio znajduje odniesienie w wyniku spłacanej przez nas raty. Obecnie na podstawie rekomendacji KNF dostępne, kredyt musi być w tej samej walucie co dochody jakie się uzyskuje.