Weksel

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Weksel - rodzaj papieru wartościowego, imiennego lub na zlecenie, w którym wystawca weksla zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba (trasat) dokona na rzecz odbiorcy weksla (remitenta) zapłaty określonej sumy pieniężnej (weksel trasowany), albo sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla. W przypadku kredytów hipotecznych, weksle są stosowane jako rodzaj dodatkowego zabezpieczenia.