Zaległości w BIK

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Biuro Informacji Kredytowej S.A. - instytucja, której zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących zaangażowań kredytowych klientów banków. Dane te są wykorzystywane do oceny kondycji finansowej klientów banków oraz pozostałych podmiotów świadczących usługi finansowe.

Zgromadzenie założycielskie akcjonariuszy BIK SA odbyło się 29 października 1997 roku. W dniu 29 listopada 2000 r. został udostępniony bankom system informacji BIK. W lutym 2001 przekazano pierwszy raport kredytowy. Od tego czasu ich liczba systematycznie wzrasta:

  • rok 2002– udostępnienie 3,2 mln raportów kredytowych
  • rok 2003 – udostępnienie 4,2 mln raportów kredytowych
  • rok 2004 – udostępnienie 6,3 mln raportów kredytowych
  • rok 2005 – udostępnienie 9,1 mln raportów kredytowych
  • rok 2006 - udostępnienie 11,7 mln raportów kredytowych
  • rok 2007 - udostępnienie 15,5 mln raportów kredytowych