Zdolność kredytowa

Z Kredytopedia
Salomon Finance Logo.jpg

Zdolność kredytowa to maksymalna kwota kredytu, którą bank zechce udzielić danej osobie.

[edytuj] Skala Kredytopedii oceniania zdolności kredytowej

5 - bardzo łatwa dostępność kredytu, wystarczające są niskie dochody

4 - łatwa dostępność kredytu

3 - średnia dostępność kredytu

2 - ciężka dostępność

1 - bardzo ciężka dostępność, wymagane bardzo wysokie dochody

[edytuj] Czynniki wpływające na zdolność kredytową

Banki stosują różne metody wyliczania zdolności kredytowej, czyli maksymalnej kwoty kredytu, jaką bank jest w stanie udzielić klientowi. Zdolność kredytowa zależy m.in. od poniższych kryteriów:

  • uzyskiwany dochód,
  • forma zatrudnienia,
  • osoby na utrzymaniu (nie uzyskujące dochodu),
  • zobowiązania - raty kredytów, limity kredytowe, karty kredytowe, alimenty etc.,
  • koszt utrzymania - banki bardzo często posiadają własne wytyczne co do minimalnych kosztów utrzymania. Okazać się może, iż bank policzy zdolność nie na podstawie kosztów podanych przez kredytobiorce, lecz korzystając właśnie z tych wytycznych


Bardzo częstą praktyką stosowaną przez banki jest określanie klienta docelowego (wysokość dochodów, status prawny, źródło dochodów, wiek). Mimo, ze klient posiada zdolność kredytową w danym banku, może nie uzyskać kredytu, chociażby ponieważ nie uzyskuję odpowiednio wysokich dochodów.